skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
12.415 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Regest553 1503 maart 31
Int jaer ons Heeren dusent vyfhondert ende drie, opten lesten dach van Meerte.
Voor Willem Boeykens en Florijs vander Dussen, schepenen in Breda, erkent Katelijn, weduwe van Sebrecht Mercelyszoon, met Jan Merceliszoon haar voogd, dat zij in handen heeft een erf, 1 bunder groot, gelegen omtrent de Gampelsche Molen, als onderpand van 5 sester rogge, 1 sester gerst en 4 kapuinen. [zie ook nr. 554]
NB:
Origineel : Karters, nr. 93, op 5-26 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook doorgestoken met den brief van 20 April 1372.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest551 1503 februari 1
Int jair ons Heeren dusent vyfhondert ende drie opten ersten dach van februario.
Voor de schepenen van Breda, Herman van Zelbach en Adriaan van Eyndmer, verkoopt Adriaan Willem Issacxs. aan Geride vander Strepen een erf gelegen achter het gasthuis. [zie ook nr. 562]
NB:
Origineel : Karters, nr. 392, op 7-29 cM. met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Dit is gecoft metten penningen die gecomen syn met s. Margriet Adriaens. — Geryt Strepen. — Jo. Hoghe (XVIe e.). — van een velde aent gasthuys eynde, — 150. Nu. 2 (XVIIe e.). — G. (XVIIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest550 1503 januari 4
Int jair ons Heeren dusent vyfhondert ende drie, vyer dage in Januario.
Voor Daniel Janss. van Leyden en Gerit Janss., schepenen te Terheyden, verkoopt Cornelis Jan Berthelss. aan Jan Ghysbrechtss. van Udendorpe 7 rijnsgulden op een land van één bunder gelegen in de Lake « bynen ende buyten dycx westwaarts neven Peter Damaessoens erfgenamen, oostwaarts neven Jan op Tsants, en noordwaarts neven Jan Daniel Willemss., met verscheidene goederen als onderpand.
NB:
Origineel : Karters, nr. 390, op 12-23 cM., met 2 zegels (één ontbreekt) in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde Jo. Hoghe. — Nel bertels ter heyden (XVIe e.). — xxxv st. (XVIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest548 1501 januari 19
Int jair ons Heeren dusent vyfhondert ende een, negenthien dage in Januario.
Voor de schepenen van Ginneken, Jan Lippenss. en Jan Aertss., erkent Gielis Peter Rombout Theeuss. verkocht te hebben aan Willem van Bernagien ten behoeve van St. Catharinadal, een halster rogge, verpand naar inhoud van den schepenbrief van 26 Juni 1499 (nr. 544).
NB:
Origineel : Karters, nr. 384/b, op 6-22 cM., met 2 zegels (verbrokkeld) in groen was op dubbele strookjes doorgestoken met nr. 383.
Op rugzijde : Jo. Hoghe (XVIe e.).
Afschrift : Cart. A. fol. 81 vso ; cart B, fol. 138 ; cart C, fol. 83 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest545 1499 december 31
Int jair ons Heeren m.cccc negenendetnegentich den lesten dach in decembri.
Voor Laureys Janszoon en Bouden Henricxzoon, schepenen « in de palen vanden Hoeven, » tot Etten, verkoopt Jacob Andrieszoon de Tymmerman aan Willem van Barnaedzoon vijf gulden erfcijns op 2 gemet land, gelegen « in pieteren Straetken, oost aan Thoen Brabaer, zuid aan Willem Jan Clauszoon, west aan Cornelis Jans Hoonenzoon, noord aan Vrerick Vrericxzoon. [zie ook nr. 552]
NB:
Origineel : Karters, nr. 385, op 11-22 cM., met nog één zegel der 2 in groen was op dubbele strook.
Op keerzijde : Willem van Bernargien Cor. Koeck tot behoeff Claus Adriaen Scutszone. — Overgevest tot behoef der jouff. nonnen van sinte Katharina clooster buten Breda (XVIe e.). — ij — x st. Modo Peter Cornelis Urmar (XVIIe e.). — Q (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 110 vso ; cart. C, fol. 44.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest544 1499 juni 26
Int jaer ons Heeren dusent vyerhondert negen ende tnegentich sessentwintich dage in Junio.
Voor de schepenen van Ginneken, Gielis Jan Lippenszoon en Jan Aertszoon, verkoopt Anthonis Adriaen Gielissoen zoon van Bernagien aan Gielis Peterszoen 1 halster rogge, uit 1 sester erfpacht, volgens den schepenbrief van 17 Mei 1457 (nr. 409). [zie ook nr. 548]
NB:
Origineel : Karters, nr. 384/a, op 19-27 cM., vroeger met 2 zegels op dubbel strookje.
Op keerzijde : Jo. Hoghe. — ij veertel rogs (XVIe e.). — Cornelis Janss. Vosken (XVIe e.). — G... Vos. — Erf. nu. 14. — by pas ghecocht a° 1501, 19 Januarii (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. A, fol. 81 ; cart. B, fol. 137 ; cart. C, fol. 83 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest542 1499 mei 24
Int jaer ons Heeren dusent vyerhondert ende negenentnegentich, opten vyerentwintichsten dach van Meye.
Voor Anthonijs van Nispen en Simon Heinrycxzoon, schepenen van Roosendaal, bekent Pieter van Lyere Metser, schuldig te zijn aan Jan vander Dong, Lambrechtszoon 9 stuivers, veronderpand op 13 roeden erf en het huis dat hij er op bouwen sal, gelegen in de Ooststraat van het dorp. [zie ook nrs. 561, 574]
NB:
Origineel : Karters, nr. 383/a, op 14-28 cM., met 2 zegels in bruin was op dubbele strook.
Op rigzijde : Claustrum 9 st (XVIe e.). — ix st. tsjaers, op Geerit Stoeldreyers buys tot Rozendael, op die selve erve gaet noch uut aen ons xiij st. ij oort bij ons opgewonnen. — Nu gelost. — 1499, 24 Maii ; komt aen het clooster 1518 1 martii (XVIIe e.). — L (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 20, en fol 20 vso ; cart. C. Fol. 228 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest541 1498 augustus 25
Opten viventwintichsten dagh van Augusto int jaer ons Heeren dusent vyerhondert acht ende negentich.
Gijsbrecht Henrixzoon en Bartholomeus Peter Janszoon schepenen te Prinsenhage, getuigen op verzoek van Willem van Bernagien, als rentmeester van St. Catharinadal, dat het erf, waarvan in erfbrief van 20 April 1372, gelegen is « achter den hovel geheyten die Enge, houdende omtrent een buynder luttel min of meer, gelegen neven Cornelis Meeuszoons erve oistwert, westwert neven Jan Maes soens erfgenamen erve westwert ende suytoistwert neven desa persoens erve vanden Haghe ». [zie ook nr. 554]
NB:
Origineel : Karters, nr. 92, op 7-27 cM., met twee zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met de akte van 20 April 1372.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest539 1494 december 16
Int jaer ons Heeren dusent vyerhondert vier ende tnegentich, sesthien dage in December.
Voor Sweer Gorijszoon en Domaas Mertens-zoon, schepenen te Ter Heyden, heeft Jan Clercuszoon verkocht aan Kathelijn Michiel Ghybensoensdochter 4 gouden Arnoldus geldersche gulden erfcijns uit 8 gulden, naar inhoud van den schepenbrief van 10 Juni 1438 (nr. 342).
NB:
Origineel : Karters, nr. 267, op 9-24 cM., met 2 zegels in bruin was doorgestoken met de charters van 11 Juli 1452 en 10 Juni 1438.
Op rugzijde : Jo. Hoghe (XVe e.).
Geen afschrift in cartularium.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest538 1494 october 4
Int jair ons Heeren dusent vyerhondert vier ende tegentich, vyer dage in october.
Voor Herman van Zelbach en Jan van Megen Janszoon, schepenen te Breda, heeft Jan Peter Peter Faytmanszoon een schuld bekend van 10 gulden van 20 grooten Vlaamsch, aan zijn moeder Hildegonde, Weduwe van Peter Faytmanszoon, op huis met bijgaande op den Haagdijk te Breda. [zie ook nr. 570]
NB:
Origineel : Karters, nr. 380, op 6-26 cM., met 2 zegels in groene was op dubbele strook.
Op rugzijde : Van ons bruer (XVe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS