skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Rens van Ballegooij
Rens van Ballegooij Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Rens van Ballegooij
Rens van Ballegooij Bhic

Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
12.415 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Regest468 1472 maart 6
Int jaer ons Heren duysent vyerhondert twee ende tseventich, sesse daghe in Meerte.
Voor Huibrecht Peter Jannissoen van Ouera en Jan Aertszoon, schepenen van Princenhage, heeft Dierk Hendrik Tsjongenzoon gepacht van Peter Jan Willem Eelenszoon de rechte helftscheiding van 2 bunder weide, gelegen in Botlants Hoeve, voor 2 1/2 Arnoldusgulden, van 10 st. elk, met als medepand de hoeve Botlantshoeve genaamd. [zie ook nrs. 477, 501]
NB:
Origineel : Karters, nr. 349, op 12-22 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Ja. p. Goessen (XVe e.). — Peter Jan Willems. — xxv st. in de Hage (XVIe e.). — Cornelis Adriaen Gyben ; te voeren Adriaens van Tuernout (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 49.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest464 1471 januari 23.
Voor de schepenen van Breda, Floris van Nyspen en Robbrecht van Drongelen, verkoopt Cornelis Berthelmeeus Rijkenzoon aan St. Catharinadal langs bemiddeling van Peter van Gageldonck, een land naar inhoud van schepenbrief van 14 Maart 1403 (nr. 181).
NB:
Origineel : Karters, nr. 146, op 7-25 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met den brief van 21 November 1444.
Op rugzijde : Ja. p. Goessen (XVe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 54 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest463 1470 juli 31
Int jaer ons Heren duysent vierhondert ende seventich, een ende dertich daghe in Julio.
Voor Robbrecht van Drongelen en Wijtman van Meer, schepenen in Breda, verkoopt Adriaan Gerijtszoon van Wijck aan Goessen van Riven, voor St. Catharinadal een huis met toebehoorten, naar inhoud van den schepenbrief van 8 Juni 1469 (nr. 460).
NB:
Origineel : Karters, nr. 315, op 7-23, met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met de akte van 8 Juni 1469.
Geen aanteekeningen op rugzijde.
Afschrift : Cart. B, fol. 52 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest460 1469 juni 8
Int jair ons Heeren duysent vierhondert negen ende tsestich, acht dage in Junio.
Voor Wijtman van Meer en Willem die Bye, schepenen in Breda, verkoopt Lambrecht Godert Heysterszoon aan Adriaan Gerijtzoon van Wyck een huis met bijbehoorten, gelegen « buiten doir dacker veken », tusschen Cornelis van Gageldonck en de kinderen van voorz. Lambrecht, gewaarborgd met een erfcijns van 52 stuivers (cfr. nr. 429 [428] : 10 Maart 1462). [zie ook nr. 463]
NB:
Origineel : Karters, nr. 314, op 10-26 cM., met 2 zegels in geel was op dubbele strook.
Op rugzijde : J. per Goessen. — Aryaen van Wyck. — Den boemgaert (XVe e.). — 1469. — N. 9. — D (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol 52.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest458 1469 april 20
Int jaer ons Heren dusent vierhondert tsestich ende neghene, in Aprille twintich dage.
Voor Aart Meeuszoon en Cornelis Biermans, schepenen in het land van Hoogstraten, maakt Dierik Jans Diricxzoon van Meer over aan Marie Paridoens, dochter van zijn broeder een vierendeel in 6 gulden en 6 stuivers cijns, te heffen te Halle.
NB:
Origineel: Karters, nr. 308, op 9-19 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : S. Marie Paridaens. xxvij st. 19 Brab. (XVe e.). — vij st. 19 br — H (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. A, fol. 59 ; cart. B, fol. 120 ; cart. C, fol. 59.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest456 1469 april 4
Int jair ons Heeren duysent vyerhondert negen en tsestich, vier daghe in Aprelle.
Voor Gerijt Godevaertszoon en Jacob Willem sBrouwerszoon, schepenen te Terheijden, verkoopt Cornelis Willem Donckerszoon aan Jan en Michiel Jan Thomaes Janszoon, een gouden overlandsche rijngulden, uit huis met bijbehoorten te Terheijden bij de kerk, tusschen Peter Jan Herman Peterszoon en Willem Wijts, palende aan de heerenstraat, veronderpand met drie oude groote erfcijns. [zie ook nr. 505]
NB:
Origineel : Karters, nr. 344, op 11-28 cM., met 2 zegels in bruin was op dubbele strook.
Op rugzijde : Ja. p. Goessen (XVe e.). — Terheyden. — j. gouden r. gulden, gekomen van s. Geertruyt Stevens (XVIe e.). — D (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. A, fol. 48 vso ; cart. B, fol. 104 vso ; cart. C, fol. 104 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest453 1468 februari 23
Int jaer ons Heeren duysent vyerhondert acht ende tsestich, drye ende twintich dage in Februario.
Voor Peter van Buyten en Wijtman van Meer, schepenen te Breda, verkoopt Claas Godertszoon van den Wyeden aan Jan Vanden Haenberghe 10 gouden stuivers erfcijns, op een erf geheeten « Slabbaerts hof » gelegen op het Gasthuiseinde « tegen dat zulle over neven desselven Claeus buys ende erve dair hy nu tertyt in woent op deen zyde ende Heinrics Michiels huys ende erve op dander zyde, streckende vander straten voir achterwaert tot aen Willem Pauwels erve », veronderpand op 2 groote erfcijns. [zie ook nr. 572]
NB:
Origineel : Karters, nr. 340, op 11-24 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Ja. p. Goessen (XVe e.). — Cornelis Jacopss. van Teteren S. Jan Haenberch. — x stuvers die.. — Peter Aertsen Smit xst. (XVIe e.)) N. 29 (XVIIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest452 1467 november 25
Int jaer ons Heren duysent vyerhondert seven ende tsestich, vive ende twintich dage in November.
Voor Peter van Buyten en Wijtman van Meer, schepenen in Breda, heeft Wijtman Peterszoon, die Smit, erkend schuldig te zijn aan Jan Janszoon van Overbroek 15 gouden stuivers erfcijns, uit huis en erf gekocht van Jan Janszoon gelegen buiten het gasthuis, tusschen wijlen Jonas Jonas Noydenszoon, en Lijsbet, weduwe van Willem Aart Meliszoon, veronderpand met 7 schellingen groote erfcijns. [zie ook nr. 557]
NB:
Origineel : Karters, nr. 337, op 9-32 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Sr. Margriet Adriaens. — Kathelyn Mieris. 15 St. Jan Janss. van Overbrock. — Jan Mertens van Leyden ter Heyden woenende xv st (XVIe e.). — No 27 (XVIIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest445 1466 februari 8
Gedaen int jaer ons Heren M. CCCC. sesentsestich, acht dage in Sille .
Voor Lenaart Merceliszoon en Jan Stevenszoon, schepenen in Roosendaal, verpacht Jan Goertszoon in erfcijns aan Tonijs Goertszoon, zijn broeder, de helft van 6 gemet etsel, genoemd « de scaepsettinge », gelegen zuid aan Jan van Overhofs, noord aan de erfgenamen Merken Claiszoon en Adriaan Ellewouts, voor 3 gulden van .10 stuivers, veronderpand op de andere helft van dit goed.
NB:
Origineel : Karters, nr. 334/b, op 9-21 cM„ met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Te Rosendale iij gulden — Jan Gort... (XV e.). — vj gemeten etsel geheten de schaepettingen. — 1466, 8 Juli, maer is aen het klooster komen 1493, 29 April. — D (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. C, fol. 226 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest443 1465 juni 30
... quod anno a nativitate ejusdem Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, indictione tercia decima, mensis junii die penultima....
Notaris Johannes Amelrici van 's Hertogenbosch akteert dat Goeswyn Heym, rentmeester van Philips van Bourgondië te 's-Bosch, laat bij testament aan zijn dochter Theodorica, religieus te St. Catharinadal, een lijftocht van 5 gulden en sticht in het klooster een jaargetijde. [zie ook nr. 512]
NB:
Origineel : Karters, nr. 332, op 41-36 cM., voorzien van het notarismerk.
Op rugzijde : 1465. Onus anniversarii cum 9 lectionibus et missa ultima Aug. qua obiit Theodoricus Heym 1470, pro sua, conjugis, parentum et benefactorum suorum animabus legavit reditum duodecim quartarum vini Rhenensis mensure Buscoducensis sen verum valorem ejusdem vini, Dubito an ex illa capsa, que van d'afgeleyde rente, acceperunt et prius invenerunt. F. H. Assels. — T (XVIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS