Archieven

 1256 Voorgangers VTN / "The Greenery International", 1903 - 1996
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
1256 Voorgangers VTN / "The Greenery International", 1903 - 1996
Inleiding
Historisch overzicht
Op 25 oktober 1996 gingen bijna alle Nederlandse tuinbouwveilingen op in een nieuw samenwerkingsverband, de Coöperatie Voedings Tuinbouw Nederland BA (VTN), die zich naar buiten toe presenteerde onder de naam "The Greenery International". Van drie Brabantse tuinbouwveilingen zijn stukken bewaard gebleven en in dit archiefblok opgenomen.
Deze zijn de Coöperatieve Tuinbouwveiling RBT Breda en voorgangers, 1903 - 1995; de Coöperatieve Tuinbouwveiling "De Langstraat" in Drunen, 1925 - 1973; de Coöperatieve Tuinbouwveilingvereniging van de NCB in Eindhoven, later Veldhoven, 1926 - 1996.
De Coöperatieve Tuinbouwveiling RBT Breda is de eerste voormalige Brabantse veiling waarvan hier stukken bewaard zijn gebleven. (De gegevens zijn voor een deel ontleend aan "Het gouden jubileum van de veiling", jaarverslag RTB veiling Breda 1958).
Rond 1900 vond de afzet van tuinbouwproducten in de Baronie van Breda voornamelijk plaats rond het 'Duitenhuis' aan de Haagweg in Breda, alwaar zich een regelmatige markt had ontwikkeld. Veel tuinders, toen meestal nog hoveniers, zochten echter naar wegen om door samenwerking een betere prijs voor hun producten te krijgen.
Op 1 januari 1903 werd in Breda opgericht de Baroniesche Tuinbouwvereniging. In 1917 werd de vereniging omgevormd tot een tuindersvereniging op katholieke grondslag en heette voortaan RK Baroniesche Tuinbouwvereniging R.B.T.
Het doel van de vereniging werd omschreven als 'het bevorderen van de tuinbouw in de Baronie van Breda'. Zij trachtte dit doel onder meer te bereiken door 'het geven ener gelegenheid voor het veilen van tuinbouwproducten'.
Inmiddels was in 1908 in Breda een veiling opgericht die geëxploiteerd werd door de vereniging.
Op 6 juli 1908 werd in de tuin van de uitspanning 'Thalia' de eerste veiling gehouden. Een week later kon het officiële veilinggebouw, dat met de financiële steun van de gemeente gebouwd was, in gebruik worden genomen. Op 31 mei 1927 werd een nieuw veilinggebouw in de Belcrumpolder geopend. Na een verblijf van 42 jaar aldaar verhuisde de veiling op 8 april 1969 naar een nieuw veilinggebouw aan de Heilaarstraat. In het jubileumjaar 1983 (de RBT bestond toen 75 jaar) werd een nieuwe neerzethal in gebruik genomen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest de RBT om haar bezittingen te redden tijdelijk 'onderduiken'. Daartoe werd op 19 maart 1942 de Coöperatieve Tuinbouwveiling Breda en Omstreken opgericht die de bezittingen en schulden van de RBT overnam. Op 24 april 1946 werd de coöperatie ontbonden (zie inventarisnr 8) en kreeg de vereniging haar bezittingen terug.
Na deze oorlog ontwikkelde de RBT zich, mede door de oprichting van de Brabantse Tuinbouwbond in 1947, steeds meer in de richting van een zuivere veilingvereniging. Zo werd in 1947 een veiling-filiaal gesticht in Zundert om de grote hoeveelheden zacht fruit zo snel mogelijk en in een zo goed mogelijke conditie te kunnen verkopen.
In de laatste decennia van de 20e eeuw ontwikkelde de RBT zich tot een van de belangrijkste exportveilingen van Nederland.
In 1973 werd de naam van de vereniging gewijzigd in Veilingvereniging RBT Breda en in 1978 in Coöperatieve Tuinbouwveiling RBT Breda.
Op 1 januari 1990 fuseerde de RBT met de Veiling Bergen op Zoom en Omstreken en één jaar later met de Tuinbouwvereniging De Langstraat in Drunen.
In 1994 vormde zij samen met de Coöperatieve Groente- en Fruitveilingen 'Holland-Zeeland' (CHZ) en 'Utrecht en Omstreken', alsmede met 'De Kring' en de Coöperatieve 'Groente-veiling Westland' het Samenwerkingsverband Zuid-West (ZWN).
Krachtens haar statuten vormde de RBT de Kring Breda van de Tuinbouwbond van de NCB.
Slechts een beperkt aantal stukken van de Coöperatieve Tuinbouwveiling "De Langstraat" in Drunen zijn bewaard gebleven. In 1991 fuseerde zij met de RBT en ging zo vijf jaar later op in de grote organisatie van de VTN.
De Coöperatieve Tuinbouwveilingvereniging van de NCB in Eindhoven, later Veldhoven , werd in 1926 opgericht als Coöperatieve Veilingsvereeniging van den NCB (Noordbrabantse Christelijke Boerenbond). Ook deze veiling is na een bestaan van ruim 70 jaar opgegaan in de VTN. De geschiedenis ervan is uitgebreid beschreven in het in voetnoot 2 omschreven boek van Bogers en Korsten. Bestudering van dit boek wordt aanbevolen bij het raadplegen van de stukken. Het boekwerk bevindt zich in de bibliotheek van het Brabants Historisch Informatie Centrum.
Literatuur:
Aart Bogers en Jan Korsten, De klok staat niet stil. Veiling Veldhoven 70 jaar 1926-1996 (Veldhoven 1996)
Alle stukken zijn volledig openbaar.

Brabants Historisch Informatie Centrum, 2005
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS