Archieven

 1402 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 1970 - 1979
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inventaris
Strafzaken
Belastingzaken
Openbaar Ministerie
Algemene inleiding
Aanwijzingen voor het gebruik
sluiten
1402 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 1970 - 1979
Inventaris
Aanwijzingen voor het gebruik
De strafzaken zijn toegankelijk via "strafkaarten" met alfabetische indexen. Deze bevatten parketnummers. Met behulp hiervan kan worden gezocht in de series dossiers, processen-verbaal en arresten. Indien de dossiers zijn bewaard in inventarisnummers 22-409. De dossiers zijn verder toegankelijk via een bijgeleverde alfabetische inventaris. In deze inventaris staan vermeld: De naam van de verdachte, het dossiernummer, de datum van de uitspraak, de geboortedatum van de verdachte. Met het dossiernummer kan verder gezocht worden in de inventaris in welke doos het dossier zich bevindt. Indien de dossiers niet bewaard zijn gebleven kan men de processen-verbaal ter terechtzitting vinden in inventarisnummers 410-560.
Klachten met vervolging zijn te vinden in inventarisnummers 617-625.
Burgerlijke zaken gerechtshof: Rolkaarten van burgerlijke zaken aangebracht bij dagvaarding:
Op deze rolkaarten staat vermeld:-rolnummer van de zaak, datum van aanbrenging
- namen van partijen + namen van procureurs
- data van getuigenverhoren, comparities en gerechtelijke plaatsopnemingen
- verder verloop van de procedure
- datum eindarrest
Eindarresten te vinden in inventarisnummers 627 t/m 710.
Audientiebladen in inventarisnummers 711-724.
Processen verbaal van getuigenverhoor in civiele zaken toegankelijk via rolkaarten in inventarisnummers 976 t/m 980.
Op alfabet A t/m J over de jaren 1970-1974 in inventarisnummer 976
K t/m Z over de jaren 1970-1974 in inventarisnummer 977
A t/m K over de jaren 1975-1978 in inventarisnummer 978
L t/m Z over de jaren 1975-1978 in inventarisnummer 979
A t/m Z over het jaar 1979 in inventarisnummer 980
Civiele zaken aangebracht bij verzoekschrift: Onder de naam diverse rekesten is er een alfabetische naamindex.
Hierin staan vermeld: * de naam van der verzoeker(s).
* Hierin staan tevens vermeld het inventarisnummer van de doos waarin zich de zaak bevindt, het zaaknummer, het jaar waarin de zaak werd behandeld, toegankelijk via inventarisnummer 981.1.
De zaken ouderlijke macht / voogdij: inventarisnummers 805 t/m 867. Onder deze noemer is een alfabetische naamindex aanwezig waarin vermeld: het inventarisnummer van de doos waarin zich de zaak bevindt, het zaaknummer, het jaar waarin de zaak werd behandeld. Toegankelijk via inventarisnummer 981.2
De zaken alimentatie inventarisnummers 868 t/m 915 zijn toegankelijk via een alfabetische naamindex op naam van appellant. Verder staan vermeld het inventarisnummer van de doos waarin de zaak zich bevindt, het nummer van de zaak, de datum van uitspraak. Toegankelijk via inventarisnummer 981.3.
De zaken faillissementen inventarisnummers 916 t/m 926 zijn toegankelijk via een alfabetische naamindex op naam van appellant. Verder staan vermeld het inventarisnummer van de doos waarin de zaak zich bevindt, het nummer van de zaak, de datum van uitspraak. Toegankelijk via inventarisnummer 981.4.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2081 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS