skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 7004 Dorpsbestuur Cuijk, 1611-1810
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
7004 Dorpsbestuur Cuijk, 1611-1810
Inleiding
Historisch overzicht
De gemeente Cuijk & Sint Agatha is ontstaan uit twee dorpen, te weten Cuijk en Sint Agatha. Onder het dorp Cuijk ressorteerde ook nog het gehucht Heeswijk. Op een deel van het territoir van het gehucht Heeswijk is het huidige kerkdorp Vianen ontstaan. In oude archiefstukken komt men de naam Vianen niet tegen maar steeds Heeswijk of de Cuijkse heide. Pas in het begin van de vorige eeuw begint de naam Vianen, aanvankelijk nog als Fianen gespeld, ietwat "schuchter" in de stukken op te duiken. Terzijnertijd hopen wij nog eens in staat te zijn de verandering van Heeswijk in Vianen te onderzoeken. De naam Heeswijk hoort men tegenwoordig praktisch niet meer vernoemen.
De schepenen van het dorp Cuijk vormden met schepenen uit de dorpen Sint Agatha, Haps en Linden de zogenaamde hoofdbank van Cuijk. De hoofdbank van Cuijk - tegenwoordig zou men kunnen spreken van de agglomeratie Cuijk - vormde een bestuurlijke en een juridische eenheid.
De dorpen Cuijk, Sint Agatha, Haps en Linden bedisselden vroeger heel wat zaken gezamenlijk onder één gemeenschappelijk bestuur, daarnaast kenden deze dorpen ook een eigen afzonderlijk bestuur. Met uitzondering van het dorp Sint Agatha ontwikkelden de dorpen Haps en Linden zich tot gemeenten in onze tegenwoordige betekenis. Het dorp Sint Agatha daarentegen ging met het dorp Cuijk samen één gemeente vormen en nog lang hebben in de gemeente Cuijk & Sint Agatha de afdelingen Cuijk en Sint Agatha er een eigen financiële huishouding op na gehouden om van afzonderlijke bezittingen niet te spreken. De gemeente Linden werd in 1942 opgeheven. Een deel van Linden, namelijk Groot- Linden kwam bij de gemeente Beers en de rest kwam bij de gemeente Cuijk & Sint Agatha.
In administratief en juridisch opzicht ressorteerden dus de ingezetenen van de dorpen Cuijk, Sint Agatha, Haps en Linden onder de zogenaamde hoofdbank van Cuijk. De schepenen van de hoofdbank van Cuijk vormden ook een rechtscollege voor de civiele en voluntaire rechtspraak. En wel het hoogste rechtscollege in het Land van Cuijk. Voor criminele zaken moest men in het Land van Cuijk bij de schepenbank van de stad Grave terecht.
Het dorp Cuijk was niet alleen het voornaamste dorp in het territoir van de hoofdbank, doch ook het voornaamste dorp in het Land van Cuijk. In Cuijk resideerde de scholtis van het Land van Cuijk, daarnaast ook de landschrijver van het Land van Cuijk. De scholtis was een soortement "burgemeester" en officier van justitie. Hij was de onmiddellijke ondergeschikte van de ambtman van de Stad Grave en het Land van Cuijk, die in Grave zijn standplaats had. De landschrijver was niet alleen secretaris voor het Land van Cuijk, maar ook secretaris voor de hoofdbank van Cuijk en voor alle dorpen van het Land van Cuijk afzonderlijk.
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1611-1810
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS