skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 7004 Dorpsbestuur Cuijk, 1611-1810
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
7004 Dorpsbestuur Cuijk, 1611-1810
Inleiding
Het archief
Ik heb gemeend bovenstaande even te moeten vermelden, omdat ik bij de ordening en beschrijving van de archieven, die aanwezig zijn in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Cuijk & Sint Agatha geconfronteerd werd met:
   a) het archief van de regenten van het dorp Sint Agatha;
   b) het archief van de regenten van het dorp Cuijk en van het bestuur van de gemeente Cuijk & Sint Agatha;
   c) resten van het archief van de hoofdbank van Cuijk;
   d) resten van het archief van de substituut-ambtman van het Land van Cuijk;
   e) resten van het archief van de landschrjver van het Land van Cuijk.
De onder de letters c. t/m e. vermelde resten werden in 1961 en 1966 aan de rijksarchivaris in Noord-Brabant overgedragen, die deze resten voegde bij de onder zijn beheer staande archieffondsen.
Daarentegen ontving de gemeente Cuijk & Sint Agatha van de rijksarchivaris in Noord-Brabant archivalia, die behoren tot de onder a. en b. vermelde archieven.
Met opzet heb ik onder b) twee archieven aangegeven, omdat in de vorige eeuw de gemeente-secretarissen van Cuijk & Sint Agatha tussen beide archieven géén scherpe caesuur maakten. Zelf heb ik gepoogd een scheiding te maken tussen het archief van de regenten van het dorp Cuijk en het archief van het bestuur van de gemeente Cuijk & Sint Agatha, maar ook ik heb geen scherpe scheiding kunnen maken. Bij mij valt ze tussen 1809 en 1811.

In overleg met de heer A. Cooijmans, chef van de afdeling interne zaken ter secretarie van de gemeente Cuijk & Sint Agatha, is door mij het archief van het bestuur van de gemeente Cuijk & Sint Agatha geordend en beschreven tot aan de invoering van het registratuurstelsel van de V.N.G.

Ondanks de vroeger niet altijd even goede huisvesting - de archieven hebben nog weleens wat van vocht te lijden gehad - is de materiële toestand van het archief vrij redelijk te noemen. Rest mij nog mijn dank te betuigen aan het dagelijks bestuur van de gemeente Cuijk & Sint Agatha, die mij in de gelegenheid stelden hun interessante archieven te ordenen en te beschrijven en aan de heer A. Cooijmans en mej. A. Schifferstein van de afdeling interne zaken ter secretarie van de gemeente Cuijk & Sint Agatha voor hun adviezen e.d. ten aanzien van de ordening van de meer recentere archivalia.

Cuijk, 28 Juni 1966.
H.B.M. Essink,
streekarchivaris van het Land van Cuijk.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1611-1810
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS