Archieven

 7609 Dorpsbestuur Heeswijk, 1600 - 1810
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
7609 Dorpsbestuur Heeswijk, 1600 - 1810
Inleiding
Het archief
Uit het verslag van de inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven over 1924 blijkt, dat van het oud-archief weinig is bewaard gebleven, omdat de administratie werd gevoerd door de secretaris van Dinther, die ook deze functie hier bekleede.
Waarschijnlijk heeft het archief veel te lijden gehad van vreemde troepen, die in Heeswijk en Dinther waren gelogeerd en van andere omstandigheden als verbranding tijdens de Gelderse verovering.
Mr. A.R.M. Mommers is in 1926 met de ordening aangevangen. Deze was, echter niet in de gelegenheid om de inventaris te voltooien, Dit is nu geschied.
In de veelheid van bescheiden heb ik geen oude orde kunnen bespeuren. De stukken, die Dinther betreffen, zijn er uitgelicht, om ze via de inspecteur in het betreffende archief te plaatsen. De stukken van rechterlijke aard zijn overgedragen aan de rijksarchivaris. De inventaris van dit archief is verdeeld in twee afdelingen Algemene Zaken en Bijzondere Onderwerpen, overeenkomstige inventarissen van gelijksoortige Brabantse archieven.
Aan het eind van dit leerzame werk gekomen, breng ik dank aan degenen, die mij bij de inventarisatie behulpzaam zijn geweest: Mr. H.J. Bernsen, provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in Noord-Brabant, die mij dit archief ter inventarisatie bezorgde en Drs. F.A. Brekelmans, stadsarchivaris van Breda, onder wiens toezicht deze inventaris is bewerkt.

E.M.A.M. Loeff, november 1959.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS