Archieven

 1217 Werkverschaffing en Ontginning in Noord-Brabant, 1937 - 1942
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Het archief is in 1997 overgedragen aan het Rijksarchief in Noord-Brabant en omvat een gedeelte van het secretariaatsarchief.

De stichting is opgericht op 24 november 1937. Het doel was de bevordering van het verkrijgen van meer bestaans- en vestigingsmogelijkheden op het platteland in de provincie Noord-Brabant. Naast de Provincie Noord-Brabant waren de Noord-Brabantsche Christelijke Boerenbond (NCB), de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw, de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) afdeling Holland/Brabant, het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), het Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond en het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (NVV) participanten.
De stichting is in 1942 geliquideerd.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1998
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS