skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Archieven

 7722 Gemeentelijk kadaster Heeswijk, 1832 - 1940
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Het kadaster is van Franse oorsprong. In 1790 besloot men in Frankrijk een grondbelasting in te voeren. Om tot heffing over te kunnen gaan, diende men eerst een overzicht te verkrijgen van de eigendomsverdeling van het totale grondbezit.
Hier te lande liet verwezenlijking echter nog op zich wachten, totdat Lodewijk Napoleon tijdens zijn regering bij ordonnantie van 20 januari en 8 mei 1907 besloot tot vervaardiging van nieuwe maatboeken om een betere verdeling der verponding te verkrijgen.
Tot invoering van dit systeem is het echter niet gekomen, omdat na de inlijving bij Frankrijk sedert 1811 de van toepassing zijnde voorschriften de oprichting van een kadaster eisten. Ingevolge een keizerlijk decreet van 21 october 1811 begon men onder toezicht van de directeuren der directe belastingen aan het opmaken van het kadaster. Na de val van Napoleon lag het een tijdje stil, totdat bij K.B. van 5 februari 1818 het werk geheel volgens de voorschriften uit de Franse tijd werd hervat. In 1832 kwamen de kadastrale plans, de oorspronkelijk aanwijzende tafels en de perceelsgewijze leggers klaar, die in originali bij de dienst der registratie, het kadaster en de loterijen verbleven, en waarvan een dubbelexemplaar ten gemeentehuize bewaard diende te worden. Mutaties werden verwerkt door de ambtenaren van de dienst der registratie, waartoe de gemeente periodiek de benodigde delen aan haar opstuurde.
Inleiding op de geschiedenis van het kadaster (uitgave: Dienst van het kadaster en de openbare registers).
J.C. Beth: Het kadaster gedurende het tijdvak 1814-1843, in: Nederlands Archievenblad, jaargang XVI (1907/08), blz. 160-175.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS