skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

 2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
648 1430 december 8 (regel 13)
In quadam bassa camera domus inhabitacionis Lamberti Potters Hospitia (de Waard) ibidem, sita ante castrum dicte ville de Heezewijck (regel 33).
Notaris Rutgherus de Arkel de Buschoducis, clericus van Leodium, instrumenteert, dat hij - na uitvoerig de status quaestionis te hebben uiteengezet (zoals beschreven in de akte van machtiging van 10 nov.1430, reg. nr.645, hierbij geïnsereerd) - nu als gemachtigde van de officiaal van Leodium, in belang van de beide aanwezige partijen, nl. vrouwe Johanna, vrouwe van Hoechstraten, ter eenre zijde en heer Theodericus van Erp, rector van de kapel, ter andere zijde, de gedaagde getuigen heeft gehoord, waarbij de rector beweerd heeft, de gemaakte afspraken te hebben gehouden, behalve dat hij pas op de dag van de Geboorte van St. Jan de Doper (24 juni ) het huis van de kapel heeft betrokken, omdat hij de dienst van de vicarie van Dynter, dit jaar aangenomen, niet kon verwaarlozen; dat beide partijen ter voorkoming van verdere klachten en onenigheden als scheidsrechters hebben aangesteld: Gerardus van der Aa en Petrus van Best ter eenre, en Lucas van Erp Gerlacuszn en Johannes van Erp ter andere zijde; en dat partijen onder ede hebben beloofd zich aan hun beslissingen te houden; waarbij als getuigen aanwezig waren: heer Arnoldus van de Wiel (de Gurgite), pastoor van Heezewijck, frater Arnoldus Kitsaerts, predikheer, en Mardilius van den Ploeghen, allen priesters, en 5 andere met name genoemde personen, waaronder vrouwe Adilia van Emmichoven; waarna de reeds genoemde akte van machtiging van de notaris door de officiaal wordt geinsereerd (regel 36-58).
673 1436 maart 20
Ante domurn inhabiationis Oede testatricis prenominate.
Petrus van Bruheze, pastoor van Littoyen, oorkondt, dat Oeda, weduwe van Bernardus Artszn, haar testament heeft gemaakt, waarbij zij, na aftrek vooraf van de begraafkosten en schulden, vermaakt aan de kerk van S. Lambertus (te Luik) 2 kromstaart eenmalig; aan pastoor Petrus en zijn opvolgers, aan de kerkfabriek en aan de armen van Littoyen 1 morgen land, door haar als weduwe verworven en gelegen achter in het Broeck (retro in palude) op de Rullen-Hoeve, naast het perceel het Chiffen, en tegen het perceel Aen den Roederfort, d.w.z. ieder een-derde ervan; aan dezelfden 1 hond land op de Enghe van Littoyen, tegen de Boenhoff aan, ook ieder voor een-derde - beide stukken land met de lasten van ½ roede dijks, door ieder voor een-derde te dragen - terwijl de bedienaren van de kerk zich verplichtten een jaargetijde te houden voor Oeda, haar man en kinderen, hun beider ouders en grootouders, nl. vrijdags voor S. Gertrudis (17 maart); hun graven zondags te bezoeken en er de psalm De Profundis, een Pater Noster, een Ave Maria en het gebed voor de overledenen te bidden, en hun graf met wijwater te besprenkelen, alsook hun namen in het zielboek (littera animarum) op zon- en feestdagen af te lezen.
2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
Inleiding
Regesten
673 1436 maart 20
Ante domurn inhabiationis Oede testatricis prenominate.
Petrus van Bruheze, pastoor van Littoyen, oorkondt, dat Oeda, weduwe van Bernardus Artszn, haar testament heeft gemaakt, waarbij zij, na aftrek vooraf van de begraafkosten en schulden, vermaakt aan de kerk van S. Lambertus (te Luik) 2 kromstaart eenmalig; aan pastoor Petrus en zijn opvolgers, aan de kerkfabriek en aan de armen van Littoyen 1 morgen land, door haar als weduwe verworven en gelegen achter in het Broeck (retro in palude) op de Rullen-Hoeve, naast het perceel het Chiffen, en tegen het perceel Aen den Roederfort, d.w.z. ieder een-derde ervan; aan dezelfden 1 hond land op de Enghe van Littoyen, tegen de Boenhoff aan, ook ieder voor een-derde - beide stukken land met de lasten van ½ roede dijks, door ieder voor een-derde te dragen - terwijl de bedienaren van de kerk zich verplichtten een jaargetijde te houden voor Oeda, haar man en kinderen, hun beider ouders en grootouders, nl. vrijdags voor S. Gertrudis (17 maart); hun graven zondags te bezoeken en er de psalm De Profundis, een Pater Noster, een Ave Maria en het gebed voor de overledenen te bidden, en hun graf met wijwater te besprenkelen, alsook hun namen in het zielboek (littera animarum) op zon- en feestdagen af te lezen.
NB:
a. Oorspr. VIII. L. 2. Het doorgestoken zegel van de pastoor is afgevallen. In dorso: Litterae unius jugeris et unius hont terrae pertinentes ad pastoratum, ecclesiam et mensam Spiritus Sancti promiscue, in Litthoyen. Het charter is door vuil en vocht zeer moeilijk leesbaar geworden; toch is het G. van der Velden gelukt (sept.1987) ervan een transcriptie te maken, waarin slechts enkele woorden ontbreken.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 974
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1134-1857
Vindplaats origineel:
Depot Abdij Berne, Heeswijk-Dinther
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS