skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
648 1430 december 8 (regel 13)
In quadam bassa camera domus inhabitacionis Lamberti Potters Hospitia (de Waard) ibidem, sita ante castrum dicte ville de Heezewijck (regel 33).
Notaris Rutgherus de Arkel de Buschoducis, clericus van Leodium, instrumenteert, dat hij - na uitvoerig de status quaestionis te hebben uiteengezet (zoals beschreven in de akte van machtiging van 10 nov.1430, reg. nr.645, hierbij geïnsereerd) - nu als gemachtigde van de officiaal van Leodium, in belang van de beide aanwezige partijen, nl. vrouwe Johanna, vrouwe van Hoechstraten, ter eenre zijde en heer Theodericus van Erp, rector van de kapel, ter andere zijde, de gedaagde getuigen heeft gehoord, waarbij de rector beweerd heeft, de gemaakte afspraken te hebben gehouden, behalve dat hij pas op de dag van de Geboorte van St. Jan de Doper (24 juni ) het huis van de kapel heeft betrokken, omdat hij de dienst van de vicarie van Dynter, dit jaar aangenomen, niet kon verwaarlozen; dat beide partijen ter voorkoming van verdere klachten en onenigheden als scheidsrechters hebben aangesteld: Gerardus van der Aa en Petrus van Best ter eenre, en Lucas van Erp Gerlacuszn en Johannes van Erp ter andere zijde; en dat partijen onder ede hebben beloofd zich aan hun beslissingen te houden; waarbij als getuigen aanwezig waren: heer Arnoldus van de Wiel (de Gurgite), pastoor van Heezewijck, frater Arnoldus Kitsaerts, predikheer, en Mardilius van den Ploeghen, allen priesters, en 5 andere met name genoemde personen, waaronder vrouwe Adilia van Emmichoven; waarna de reeds genoemde akte van machtiging van de notaris door de officiaal wordt geinsereerd (regel 36-58).
675 1436 april 16
In opido de Buscoducis in cimiterio ecclesie S. Johannis evangeliste prope januam turris ejusdem ecclesie.
Notaris Hermannus ten Kolke van Doesborch, priester, instrumenteert, dat de heren Henricus van Berkel, z.v.w. meester Henricus van Berkel en Goeswinus Brenthens, bontwerker, burgers van Buscumducis, schenken aan heer Johannes van Birck van Calker, priester en rector van het huis van priesters en clerici van het Gemene Leven, ter plaatse geheten de Arnt-Heymen-Hoffstede, ten behoeve van dit huis, een tuin en een beemd annex aldaar in de Hynthamerstraat over het water, tussen de Dyesa en de stadsmuur, alsook de weg van 9 voet breed van de Dyesa naar de straat, de opstallen en het recht om een brug over dit water te maken - echter met behoud van het recht van doorgang voor de kinderen van wijlen Nycholaus Hels - welke zaken zij verworven hebben van Henricus Bloyman Henricuszn Bloyman.
2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
Inleiding
Regesten
675 1436 april 16
In opido de Buscoducis in cimiterio ecclesie S. Johannis evangeliste prope januam turris ejusdem ecclesie.
Notaris Hermannus ten Kolke van Doesborch, priester, instrumenteert, dat de heren Henricus van Berkel, z.v.w. meester Henricus van Berkel en Goeswinus Brenthens, bontwerker, burgers van Buscumducis, schenken aan heer Johannes van Birck van Calker, priester en rector van het huis van priesters en clerici van het Gemene Leven, ter plaatse geheten de Arnt-Heymen-Hoffstede, ten behoeve van dit huis, een tuin en een beemd annex aldaar in de Hynthamerstraat over het water, tussen de Dyesa en de stadsmuur, alsook de weg van 9 voet breed van de Dyesa naar de straat, de opstallen en het recht om een brug over dit water te maken - echter met behoud van het recht van doorgang voor de kinderen van wijlen Nycholaus Hels - welke zaken zij verworven hebben van Henricus Bloyman Henricuszn Bloyman.
NB:
a. Oorspr. V. D. Charters Fraterhuis nr.15. Met het handmerk van de notaris. In dorso: Collate sunt per me pro domo presbyterorum at clericorum in Buscoducis. (Linksboven, verbleekt:) Resignatio Henrici Berkel at Goeswini Brenten super domo pauperum. (Aan de onderzijde:) Henricus de Berckel, Gooswinus Brentens pellifex.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
c. Sterk ingekorte gedrukte tekst in: G. van den Elsen en W. Hoevenaars, Analecta Gijsberti Coeverincx. deel I ('s-Hertogenbosch, 1907), blz.342.
Nota. De randen van het charter zijn links en rechts niet afgesneden, zodat daar de rijen gaatjes te zien zijn voor het spannen van de smetdraad ten behoeve van de schrijver.
Zie ook
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 974
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1134-1857
Vindplaats origineel:
Depot Abdij Berne, Heeswijk-Dinther
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS