Archieven

 1412 Gemeentebestuur Oeffelt, 1937-1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht van de gemeente Oeffelt
Oeffelt is een kleine agrarische gemeente in Noordoost-Noord-Brabant. Het is van plm. 1300 inwoners, in 1937, uitgegroeid naar een inwonertal van plm. 1800, in 1970, plm. 2200 in 1981 en plm. 2300 in 1993. Geografisch gezien ligt Oeffelt tussen Cuijk en Boxmeer in, in het Noord-Oosten van Noord-Brabant. De oppervlakte van de gemeente bedraagt plm. 960 ha.
De naam Oeffelt dateert waarschijnlijk van de vóór-Romeinse tijd, namelijk uit de Keltische periode. Oeffelt is afgeleid van Uffa = water en ten = nederzetting nabij het water, de Maas.
Oeffelt heeft een rijke historie, die evenwel in het bestek van deze inventaris nauwelijks ter sprake kan komen. Eeuwenlang vormde het dorp een onderdeel van het hertogdom Kleef, totdat het in 1800 bij de Bataafse Republiek werd gevoegd. Krachtens het Grenstractaat van Aken van 26 juni 1816 ging Oeffelt officieel deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden en de provincie Noord-Brabant.
In de recente geschiedenis van Oeffelt zijn vijf tijdvakken te onderscheiden, welke in de volgende paragrafen worden besproken. Uiteraard heeft elk tijdvak een duidelijke stempel op de geschiedenis van Oeffelt gedrukt, waarbij telkens één element overheerste.
In de eerste paragraaf is dit het spoorwegverkeer (1869-1939). De tweede paragraaf gaat over de oorlogstijd (1940-1945). Hierna komt de wederopbouw en de opbouw van de dorpskern aan de orde (1945-1970). De vierde paragraaf bevat de inspraak van de burger en de ontwikkeling van de welzijnsinstellingen (1971 e. v. ). Het einde van de gemeente Oeffelt wordt gekenmerkt door de strijd tegen de opheffing van de gemeentelijke zelfstandigheid (1982-1993).
Spoorwegverkeer
Oorlogstijd
1412 Gemeentebestuur Oeffelt, 1937-1993
Inleiding
Historisch overzicht van de gemeente Oeffelt
Oorlogstijd
De Tweede Wereldoorlog heeft ook Oeffelt niet onberoerd gelaten. Dit gold ook voor het bestuur van Oeffelt. In 1942 moest burgemeester C. J. J. Remmen plaatsmaken voor een N. S. B. -er. Na de bevrijding, in september 1944, kon hij zijn bestuurlijke functies weer opnemen. Oeffelt maakte toen een hachelijke periode door: doordat de Duitsers nog in Gennep lagen, was Oeffelt frontgebied. Maandenlang vonden er beschietingen plaats. Op 20 oktober 1944 blies een groep van over de Maas gekomen Duitsers de kerktoren op, die neerkwam op het schip van het uit 1854/1859 daterende bedehuis. Ook het raadhuis kreeg toen de genadeslag.
Op 7 november 1944 is ongeveer de hele bevolking geëvacueerd en de mensen werden gedwongen om een onderkomen in de omgeving te gaan zoeken. In de loop van de maand maart 1945 is de bevolking geleidelijk teruggekeerd, nadat ten gevolge van het grote geallieerde offensief de overkant van de Maas en een gedeelte van Duitsland van vijanden was gezuiverd.
De oorlogsschade viel niet mee. Naast de kerk en het gemeentehuis hebben tevens vele huizen tijdens de oorlog schade opgelopen. Velen moesten hun heil zoeken in noodvoorzieningen. De plunderingen tijdens de evacuatie verergerden de situatie nog.
De wederopbouw en de opbouw van de dorpskern
De inspraak van de burger en de ontwikkeling van de welzijnsinstellingen
De strijd tegen de opheffing van de gemeentelijke zelfstandigheid
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2069 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS