Archieven

 1412 Gemeentebestuur Oeffelt, 1937-1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht van de gemeente Oeffelt
Oeffelt is een kleine agrarische gemeente in Noordoost-Noord-Brabant. Het is van plm. 1300 inwoners, in 1937, uitgegroeid naar een inwonertal van plm. 1800, in 1970, plm. 2200 in 1981 en plm. 2300 in 1993. Geografisch gezien ligt Oeffelt tussen Cuijk en Boxmeer in, in het Noord-Oosten van Noord-Brabant. De oppervlakte van de gemeente bedraagt plm. 960 ha.
De naam Oeffelt dateert waarschijnlijk van de vóór-Romeinse tijd, namelijk uit de Keltische periode. Oeffelt is afgeleid van Uffa = water en ten = nederzetting nabij het water, de Maas.
Oeffelt heeft een rijke historie, die evenwel in het bestek van deze inventaris nauwelijks ter sprake kan komen. Eeuwenlang vormde het dorp een onderdeel van het hertogdom Kleef, totdat het in 1800 bij de Bataafse Republiek werd gevoegd. Krachtens het Grenstractaat van Aken van 26 juni 1816 ging Oeffelt officieel deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden en de provincie Noord-Brabant.
In de recente geschiedenis van Oeffelt zijn vijf tijdvakken te onderscheiden, welke in de volgende paragrafen worden besproken. Uiteraard heeft elk tijdvak een duidelijke stempel op de geschiedenis van Oeffelt gedrukt, waarbij telkens één element overheerste.
In de eerste paragraaf is dit het spoorwegverkeer (1869-1939). De tweede paragraaf gaat over de oorlogstijd (1940-1945). Hierna komt de wederopbouw en de opbouw van de dorpskern aan de orde (1945-1970). De vierde paragraaf bevat de inspraak van de burger en de ontwikkeling van de welzijnsinstellingen (1971 e. v. ). Het einde van de gemeente Oeffelt wordt gekenmerkt door de strijd tegen de opheffing van de gemeentelijke zelfstandigheid (1982-1993).
Spoorwegverkeer
Oorlogstijd
De wederopbouw en de opbouw van de dorpskern
1412 Gemeentebestuur Oeffelt, 1937-1993
Inleiding
Historisch overzicht van de gemeente Oeffelt
De wederopbouw en de opbouw van de dorpskern
Na de oorlogsperiode volgt de tijd van wederopbouw en van de opbouw van de dorpskern. Dit alles werd energiek aangepakt. Nieuwe bestemmingsplannen werden ontwikkeld.
Op 17 juli 1954 is het nieuwe raadhuis in gebruik genomen. Ook de kerk werd in de jaren vijftig voltooid. Tegelijkertijd vonden de nieuwbouw van de jongensschool en de verbouwing van de meisjesschool plaats. De oude jongensschool kreeg een nieuwe functie als kleuterschool en gymzaal.
Ook op het vlak van de infrastructuur was er een belangrijke ontwikkeling. Op 17 mei 1955 werd tussen Gennep en Oeffelt een verkeersbrug over de Maas feestelijk in gebruik genomen. De commissarissen der Koningin van Noord-Brabant en Limburg verrichtten de openingshandeling. Oeffelt kwam weer meer in de belangstelling. De brug opende perspectieven voor meer handel en industrie alsmede beter onderwijs. Zij bracht de Brabanders en de Limburgers nog dichter tot elkaar. Met de komst van de brug verdween veruit het drukste pontveer uit de streek.
De inspraak van de burger en de ontwikkeling van de welzijnsinstellingen
De strijd tegen de opheffing van de gemeentelijke zelfstandigheid
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2069 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS