Archieven

 1412 Gemeentebestuur Oeffelt, 1937-1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht van de gemeente Oeffelt
Oeffelt is een kleine agrarische gemeente in Noordoost-Noord-Brabant. Het is van plm. 1300 inwoners, in 1937, uitgegroeid naar een inwonertal van plm. 1800, in 1970, plm. 2200 in 1981 en plm. 2300 in 1993. Geografisch gezien ligt Oeffelt tussen Cuijk en Boxmeer in, in het Noord-Oosten van Noord-Brabant. De oppervlakte van de gemeente bedraagt plm. 960 ha.
De naam Oeffelt dateert waarschijnlijk van de vóór-Romeinse tijd, namelijk uit de Keltische periode. Oeffelt is afgeleid van Uffa = water en ten = nederzetting nabij het water, de Maas.
Oeffelt heeft een rijke historie, die evenwel in het bestek van deze inventaris nauwelijks ter sprake kan komen. Eeuwenlang vormde het dorp een onderdeel van het hertogdom Kleef, totdat het in 1800 bij de Bataafse Republiek werd gevoegd. Krachtens het Grenstractaat van Aken van 26 juni 1816 ging Oeffelt officieel deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden en de provincie Noord-Brabant.
In de recente geschiedenis van Oeffelt zijn vijf tijdvakken te onderscheiden, welke in de volgende paragrafen worden besproken. Uiteraard heeft elk tijdvak een duidelijke stempel op de geschiedenis van Oeffelt gedrukt, waarbij telkens één element overheerste.
In de eerste paragraaf is dit het spoorwegverkeer (1869-1939). De tweede paragraaf gaat over de oorlogstijd (1940-1945). Hierna komt de wederopbouw en de opbouw van de dorpskern aan de orde (1945-1970). De vierde paragraaf bevat de inspraak van de burger en de ontwikkeling van de welzijnsinstellingen (1971 e. v. ). Het einde van de gemeente Oeffelt wordt gekenmerkt door de strijd tegen de opheffing van de gemeentelijke zelfstandigheid (1982-1993).
Spoorwegverkeer
Oorlogstijd
De wederopbouw en de opbouw van de dorpskern
De inspraak van de burger en de ontwikkeling van de welzijnsinstellingen
1412 Gemeentebestuur Oeffelt, 1937-1993
Inleiding
Historisch overzicht van de gemeente Oeffelt
De inspraak van de burger en de ontwikkeling van de welzijnsinstellingen
Begin jaren zeventig raakt het belang van de burger meer op de voorgrond. Deze belangen wegen zwaar mee bij het nemen van bestuursbeslissingen. Vormen van inspraak spelen een belangrijke rol in de diverse beslissingsprocedures. In deze tijd past ook dat de belangen van de burgers op het gebied van welzijn aandacht krijgen, waardoor welzijnsinstellingen ontstaan. Hieronder treft u de ontwikkelingen aan, die zich in Oeffelt op dat vlak hebben voorgedaan.
Een gemeenschapshuis, genaamd De Kleppenburg, wordt eind jaren zeventig aan het Europlein gebouwd. In diezelfde tijd geeft de gemeente medewerking aan de vestiging van het Jeugdhuis Mannekino aan de Katsestraat. Vanuit een overkoepende stichting krijgt dit jeugdhuis begeleiding in de activiteiten. Ook voor de bejaarden tracht het gemeentebestuur voorzieningen te treffen in samenwerking met regionale instellingen. Eind jaren tachtig vindt de bouw van een steunpunt met woningen voor bejaarden plaats. De vestiging van De Sprong en De Haven in Oeffelt geeft de gehandicapte kinderen en ouderen een goed dagverblijf.
Ook heeft Oeffelt een bloeiend verenigingsleven. Goede accommodaties, zoals het Sportpark De Zwaluw en op de hoek Dorpsstraat/Hapseweg, zijn hierbij belangrijk. De bouw van een sporthal (eind jaren tachtig) geeft hieraan nog een extra stimulans.
De strijd tegen de opheffing van de gemeentelijke zelfstandigheid
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2069 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS