skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

 1566 Gemeentebestuur Oss, 1961-1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
1. Beknopte historische schets gemeente Oss in de periode 1961-1993
1566 Gemeentebestuur Oss, 1961-1993
Inleiding
1.
Beknopte historische schets gemeente Oss in de periode 1961-1993
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog is het beleid van de overheid in Nederland gericht op wederopbouw en sociaal-economische ontwikkeling. Deze ontwikkeling is ook duidelijk te zien in Oss. De regering wijst Oss in 1959 aan als kerngemeente. Dit betekent dat het Rijk de vestiging van nieuwe bedrijven en de uitbreiding van bestaande bedrijven stimuleert. Ondernemers krijgen een premie per vierkante meter nieuw vloeroppervlak. De gemeente krijgt steun voor het ‘wegwerken van bestaande structurele tekortkomingen‘: een hogere uitkering uit het Gemeentefonds, de toewijzing van extra woningen en subsidie voor de aanleg van kanaal en haven. De stad krijgt in 1968 een haven, die via het Burgemeester Delenkanaal wordt aangesloten op de Maas. Tot 1989 profiteert Oss van een “investeringspremieregeling”.

In de periode 1961-1993 kent de stad een ware metamorfose en dat is o.a. te merken aan talrijke nieuwbouwprojecten zoals de bouw van een sociaal-maatschappelijk centrum in 1963 met een belangrijke bijdrage van de familie Jurgens: het Anton Jurgenshuis.
Ook het St. Anna-ziekenhuis krijgt nieuwbouw. Tot het begin van de jaren zestig is het ziekenhuis gevestigd aan de Begijnenstraat, maar gebrek aan capaciteit en moderne voorzieningen maken nieuwbouw noodzakelijk. In 1961 verhuizen patiënten, medische staf en medewerkers naar de nieuwbouw aan de Johannes Zwijsenlaan. Begin jaren 60 liggen er plannen klaar voor een sociaal-cultureel centrum en in 1968 wordt de schouwburg de Lievekamp geopend. Plannen voor nieuwbouw van het gemeentehuis (in 1974 geopend) worden in deze periode gerealiseerd.

Omstreeks 1963 wordt in het centrum de Heuvel opgeknapt en in 1974 krijgt Oss zijn eerste voetgangersgebied. Het aantal winkels neemt gestaag toe. Ook het aantal inwoners neemt in de loop van de jaren toe en op 30 december 1983 wordt de 50.000ste inwoner ingeschreven. De bijdrage uit het Gemeentefonds wordt maar liefst met ruim vier miljoen gulden opgehoogd!
Enkele jaren later neemt de provincie Noord-Brabant het initiatief voor een grote herindeling. Voor Oss betekent dit dat per 1 januari 1994 sprake is van “groot Oss”, omdat zowel Berghem als Megen,Haren en Macharen aan Oss worden toegevoegd.

Het gemeentebestuur

Burgemeesters in deze periode waren:
G.J. Delen 1946–1963
L.F.W. Jansen 1963-1980
E.P. van Veldhuizen 1980-1993

Als gemeentesecretaris hebben in deze periode gefungeerd:Chr.B.P. van Herpen, waarnemend van 1944–1945
secretaris van 1945–1975
J. Kuijpers 1975-1995

De gemeenteraad telde gedurende de periode 1961-1965 21 leden.
Dit aantal bleef gehandhaafd tot 1983, het jaar waarin het aantal raadsleden werd
uitgebreid tot 29, vanwege de stijging van het aantal inwoners tot 50.000.
Het aantal inwoners steeg van 30.672 inwoners in 1960 tot 50.000 eind 1983 en naar 52.647 in 1993. Na de herindeling met Berghem en Megen,Haren en Macharen per 1 januari 1994 telt de nieuwe gemeente Oss ongeveer 58.100 inwoners.

Gemeentehuis
In de beschreven periode was de secretarie gehuisvest in het pand "Villa Johanna" aan de Molenstraat, tegenwoordig het gemeentelijk museum, Jan Cunen Centrum.

Dit pand werd in 1921 in gebruik genomen als gemeentehuis en heeft tot 1974 alszodanig dienst gedaan. In dat jaar werd het huidige gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 geopend, dat nadien nog enkele keren is verbouwd en uitgebreid.
De diensten waren gehuisvest in verschillende gebouwen verspreid over de stad Oss.
In 1989 bij de reorganisatie en opheffing van de diensten werden alle afdelingen weer in het gemeentehuis gehuisvest, met uitzondering van de afdeling Openbare Werken (gemeentewerf) die nog apart gehuisvest bleef.
2. Beknopte beschrijving van de geschiedenis van het archiefvormend orgaan
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Beperkingen van de openbaarheid
5. Specifieke dossieromschrijvingen
6. Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1961-1993
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2069 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS