Archieven

 2006 Mechelse aanwinsten van het bisdom Den Bosch, 1330-1719
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Lotgevallen van het archief
Inventarisatie
2006 Mechelse aanwinsten van het bisdom Den Bosch, 1330-1719
Inleiding
Inventarisatie
De inventaris uit 1734 beperkt zich tot een grove aanduiding van de stukken, registers en pakketten en geeft hun een Romeinse nummering van I tot LVI. Ze zijn verdeeld in twee delen: I-XLIII de chartae (charters) en XLIV-LVI de munimenta chartacea (registers, dossiers en losse papieren die bij deze charters horen). De inhoud van deze onderdelen volgt dit schema overigens niet nauwgezet.
Bij aankomst van deze stukken in ’s-Hertogenbosch in 1960 bleken ze verpakt in bruine enveloppen en waren ze chronologisch geordend en genummerd. Hierdoor waren de onderlinge verbanden verbroken. In 1991 maakte Anton Lindner een summier overzicht van wat zich in de enveloppen bevond. De huidige inventaris heeft de stukken voor zover mogelijk weer in hun verband geplaatst en de beschrijvingen aangepast. Een oude indeling, meer dan die de inventaris uit 1734 weergeeft, is niet voorhanden en deze indeling was uitsluitend bedoeld om de inhoud van de kist voor de voet te beschrijven. Reconstructie hiervan was dan ook geen zinvolle onderneming. Gebruikmaking van nog oudere inventarissen bleek niet zinvol. In de nieuwe inventaris is daarom een structuur aangebracht om de stukken zoveel mogelijk in hun verband te plaatsen.
Aanwijzingen voor het gebruik
Regesten
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS