skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 2040 Gemeentebestuur Lith 1980-1989
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
1.Beknopte historische schets gemeente Lith in de periode 1980-1989.

De huidige gemeente Lith, 5.551 ha groot, ligt ten noordoosten van ’s-Hertogenbosch. In het noorden en westen stroomt de Maas en in het zuiden grenst Lith aan de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss.
De gemeente Lith telt zes kernen. Dat zijn van west naar oost: ’t Wild, Maren-Kessel, Lith, Lithoijen, Teeffelen en Oijen.
Het oorspronkelijke Lith was natuurlijk veel kleiner, namelijk 988 ha. Aan de landzijde werd ze begrensd door de gemeenten Alem c.a., Nuland, Geffen en Lithoijen.

In begin jaren 80 is de uitvoering gestart van de uitbreiding en verbouwing van het gemeentehuis. Een niet onbelangrijke stap voor een dorp als Lith. De bevolking is deze periode gegroeid van 5588 inwoners in 1980 tot 6113 inwoners in 1989. Op 14 december 1984 werd de 6000e inwoner geboren. Dit was overigens ook het jaar dat de Maas in februari zijn hoogste stand in de geschiedenis bereikte sinds de bouw van het sluis- en stuwcomplex in 1935/1936.
Ook Lith ontkwam in deze periode niet aan een stijgende werkeloosheid en toenemende bezuinigingen. Toch zag men kans om op het gebied van recreatie investeringen te doen. Er werd grond en wateroppervlak van de Maasarm in Lithoijen gekocht en zo ontstond de “Lithse Ham”.
Lithoijen werd begin jaren 80 via een persleiding aangesloten op de zuiveringsinstallatie. Andere dure besluiten waren de aanleg en reconstructie van wegen in Teeffelen en verdere uitbreiding van sportaccommodaties in Lith en Maren-Kessel. Zonder de rijksbijdrage voor deze objecten zouden de verwezenlijking hiervan niet mogelijk zijn geweest.

In 1986 werd het 50-jarig jubileum van het Lithse stuwcomplex uitgebreid gevierd met tal van jubileumfeesten en evenementen.

Binnen de gemeentelijke organisatie vond per 1 april 1987 een relatief grote interne reorganisatie plaats. Structuur- en taakverdeling van de interne organisatie werd per die datum aangepast. Voortaan was er sprake van 4 hoofdafdelingen met onderafdelingen, waardoor veel kleine organisatieonderdelen hun zelfstandigheid verloren.


De gemeenteraad telde gedurende de periode 1978-1982 en 1982-1986 11 leden. In de periode 1986-1990 is dit aantal uitgebreid naar 13 vanwege de stijging van het aantal inwoners.
2.Verantwoording van de inventarisatie
Bij de start van de inventarisatie moest de hele vrijwel nog ongeschoonde serie semi-statisch archief gemeente Lith (in totaal 16 rekken a 18 m1=288 m1) worden doorlopen om de dossiers uit de periode 1980-1989 hieruit te filteren. De omvang van het uiteindelijk te inventariseren archief bedroeg ongeveer 50 m1. Na selectie en bewerking van ruim
2000 dossiers is het aantal m1 dat nu uiteindelijk wordt overgebracht ongeveer 13 geworden.


3.Beperkingen openbaarheid

Onder het kopje Welzijn en Maatschappelijke zorg zijn onder inv.nr. 393 en 394 twee persoonsdossiers opgenomen waarvan de openbaarheid beperkt is in verband met privé-gegevens, c.q. bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Inventaris
Volkshuisvesting
308 16e t/m 22e wijziging op de Bouwverordening van 1966, 1-1-1981 - 31-12-1987
2040 Gemeentebestuur Lith 1980-1989
Inventaris
Volkshuisvesting
308
16e t/m 22e wijziging op de Bouwverordening van 1966, 1-1-1981 - 31-12-1987
Datering:
1-1-1981 - 31-12-1987
NB:
niet aangetroffen 17e, 19e, 21e wijziging
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2066 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS