skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

 7403 De Binnenpolder van Rosmalen en Nuland, 1865-1939
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Van 1848 tot 1864 is er een kwestie geweest over het onderhoud van de Tweebergschen dijk onder Rosmalen. Tot 1848 werd deze door het Hoogheemraadschap van Maasland onderhouden. Na deze tijd wees het bestuur van de Polder v.d. Eigen het gemeentebestuur van Rosmalen aan als onderhoudsplichtige en die op zijn beurt beweerde, dat dat door het polderbestuur moest gebeuren. Gedeputeerde Staten, en zelfs de Gouverneur, werden in dit geschil betrokken. Tenslotte in 1850 besliste de laatste dat de burgemeester van Rosmalen het beheer op zich zou nemen en machtigde hem, om de grondeigenaren desnoods te gelasten hun plicht te doen. In de volgende jaren bleek de kwestie niet volledig opgelost te zijn. Naar aanleiding van een verzoek van enige eigenaren van gronden aan de Tweebergschen dijk ontwierpen Gedeputeerde Staten een besluit, dat tot oprichting van een afzonderlijk waterschap zou leiden.
Naar aanleiding van verschillende voorstellen werden besluiten genomen en ter goedkeuring voorgelegd aan de Provinciale Staten o.a. tot oprichting van het “Waterschap van de Tweebergsche dijk”. Hieraan werd de goedkeuring onthouden. In de zomerzitting van de Staten van 1864 werd het besluit van Gedeputeerde Staten tot oprichting van het waterschap “De Binnenpolder van Rosmalen en Nuland” goedgekeurd. De polder grensde in het noorden aan de Polder v.d. Eigen, in het oosten aan de gemeente Geffen, in het zuiden aan het waterschap De Kleine Wetering en in het westen aan de polders De Vliert en Het Bosscheveld en had een oppervlakte van 1364 ha.
De dijken onder het beheer van het waterschap waren: de Tweebergsche dijk en de Ringdijk van Rosmalen en Nuland.
De voornaamste waterleidingen hadden een gezamenlijke lengte van 11358 m. Verder waren er nog zes sluizen onder het beheer van het waterschap namelijk: de Hinthamersluis, de Tweebergschesluis, de Bruggenschesluis, de Kruisstraatschesluis, de Heeseindschesluis en het Haagsche Zeil.
Het bestuur bestond uit een voorzitter en vier leden, terwijl de administratie en de financiën gevoerd werden door een secretaris-penningmeester. Deze laatste zorgde ook voor het voeren van de schouw, het bijeenroepen van vergaderingen in zijn hoedanigheid als secretaris en in zijn hoedanigheid als penningmeester voor het innen van polderlasten en het opmaken van de begroting en de rekening, die jaarlijks ter verantwoording werd gelegd voor de stemgerechtigde ingelanden. Iedere maand werd er een vergadering belegd door het bestuur en ieder jaar door de stemgerechtigden ingelanden, deze laatsten volgens het reglement te Rosmalen.
Het archief begint + 1866. Tot 1900 werden de stukken seriesgewijze bewaard in portefeuilles. Na deze tijd is er geen bepaald systeem op na gehouden.
In 1941 is door de Provinciale Staten het waterschap opgeheven, nadat de besturen van de gemeenten Rosmalen en Nuland zich bereid hadden verklaard het beheer en het onderhoud van waterleidingen, waterkeringen, wegen en bijbehorende werken over te nemen. Het westelijk gedeelte is gevoegd bij "de Polders Vliert en Ertveld”. De taak van het opgeheven waterschap was zo gering, dat het geen voldoende reden van bestaan meer had.
Eind 1943 word het archief overgebracht naar de Provinciale Griffie, vanwaar het is overgedragen aan de rijksarchivaris mr. J.P.W.A. Smit, die de ordening hiervan met medewerking van de vrijwilliger L.V. Asperen, in mei 1944 heeft voltooid.
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS