Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
814.818 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte220 Johannes Jan Willems van Valkenburg gehuwd met Wilhelmina Nicolaas Verbeek, bouwlieden te Oss verklaren dat zij met Johannes Johannes Jan Willems van Valkenburg, zoon uit het eerste huwelijk van comparant met wijlen Francijn Peter Schuurmans. Door hun zoon zijn als borg gesteld de onroerende goederen, hem aangekomen uit de nalatenschap van zijn grootvader. Zij verklaren van de f 500,-- van de schuldbekentenis van 30-12-1823, f 200,-- schuldig te zijn, welke vooraf uit hun na te laten boedel moeten worden betaald.
Datering:
31-12-1823
Pagina:
scan 0531-0533
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
7367
Inventarisnummer:
35
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte219 Johannes Johannes Jan Willems van Valkenburg en Johannes Jan Willems van Valkenburg gehuwd met Wilhelmina Nicolaas Verbeek, bouwlieden te Oss verklaren f 500,-- schuldig te zijn aan Frans Hendrik Schmasen, rentenier te Kaldenkirchen, Pruissen. Onderpand: een huis, hof, boomgaard met achterhuis en stallen te Oss op het Ortselerend, een zijde en een eind de straat, andere zijde Thomas Kling. Alsmede vijf percelen teelland aldaar.
Datering:
30-12-1823
Pagina:
scan 0529-0531
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
7367
Inventarisnummer:
35
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte218 Aart Johannes van Amstel, raad der gemeente Oss, wonend aldaar verkoopt voor f 600,-- aan Francis Johannes van Amstel, bouwman te Oss een perceel teelland genaamd het Zaaivonderke, weiland genaamd Mekkelendonk en hooiland genaamd de Hoolbeemde, alles te Oss.
Datering:
30-12-1823
Pagina:
scan 0528-0529
Soort akte:
Transport
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
7367
Inventarisnummer:
35
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte217 Evert de Vreede, commies ten kantore der registratie in het kanton Oss als gevolmachtigde van Gerard Gerrits weduwnaar en erfgenaam van Maria Bosmans, verwer te Mook en Ida Bosmans, particuliere te Haaren (verwijzing naar onderhandse volmacht van 22-11-1822) verklaart in de stemmen met doorhaling van hypothecaire inschrijving ten laste van Dominicus van den Bogaard, bouwman Oss wegens obligatie van 27-03-1801 voor schepenen van Oss.
Datering:
27-12-1823
Pagina:
scan 0525-0527
Soort akte:
Royering
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
7367
Inventarisnummer:
35
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS