Archieven

 7767 Collectie Sint Oedenrode, 1805-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inventaris
Bescherming Bevolking (B.B.), 1954-1982
7767 Collectie Sint Oedenrode, 1805-1998
Inventaris
Bescherming Bevolking (B.B.), 1954-1982
Datering:
1954-1982
NB:
De Bescherming Bevolking (BB) was een civiele beschermingsorganisatie die in 1952 werd opgericht om de Nederlandse bevolking in tijd van oorlog te kunnen beschermen. De organisatie was opgezet naar Engels model waar de civiele beschermingsorganisatie een belangrijke rol had gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De taak die de overheid aan de BB had toebedeeld, was die van het verrichten van steun aan de bevolking onder bijzonder omstandigheden zoals de gevolgen van oorlogshandelingen, maar ook grootschalige rampenbestrijding. Daarnaast was de Bescherming Bevolking belast met het voorlichten van burgers.
De BB had een kern van vaste medewerkers (staf) en verder bestond de organisatie uit vrijwilligers. In 1956 telde de organisatie BB ruim 160.000 vrijwilligers.

Onder invloed van de Koude Oorlog begon Nederland zich voor te bereiden op de mogelijkheid van een atoomoorlog. Er werd een nieuwe dienstvak opgericht, de A-B-C dienst (Atomair, Bacteriologisch en Chemisch).

In 1958 gestart met het invoeren van de noodwachtplicht. Burgers werden verplicht om deel te nemen aan de organisatie BB. Langzaam verdween de vrijwilliger uit de organisatie. Door het invoeren van de noodwachtplicht kwam de organisatie in zeer korte tijd op sterkte.

Tot het opheffen van de organisatie in 1985 blijft de noodwachtplicht van kracht.

Bij veel gemeentearchieven worden B.B. stukken aangetroffen (zo ook bij de gemeente Sint-Oedenrode).


[bron: Wikipedia]
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2044 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS