Archieven

 761 F.J.M. Smits van Oijen, privé, 1895 - 1984
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
761 F.J.M. Smits van Oijen, privé, 1895 - 1984
Inleiding
Historisch overzicht
Franciscus Johannes Maria Smits van Oyen (1895-1984)
Frans Smits van Oyen werd in Eindhoven als Franciscus Johannes Maria Smits (RHC Eindhoven vermeld echter online: Aktedatum 06-07-1895. Opmerkingen Bij K.B. van 10-7-1926; Smits van Oijen BS Eindhoven Deel 11 Jaar 1895 Akte 75) geboren op 5 juli 1895 als oudste kind van Norbertus Cornelius Maria Smits, heer in Oyen, en van Elisabeth Johanna Eugenia Maria Hendrichs. Op 11 oktober 1928 trouwde hij te Nijmegen met Jonkvrouw Maria Louise Johanna Charlotte Virginia von Bönninghausen tot Herinckhave. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
Zijn opleiding ontving hij aan het Sint Willebrord-College in Katwijk aan den Rijn en het Bossche Gymnasium. Al jong uitte zich zijn belangstelling voor land- en tuinbouw. In 1913 kocht hij-ofwel zijn vader voor hem-een boerderij in Stratum, waarvoor hij een voorman en landarbeiders in dienst nam.
Nog tijdens zijn militaire dienst als kornet in 1918 werd hij eigenaar van het goed Mariadaal onder Stratum en Aalst met drie enigszins vervallen boerderijen en veel heide- en bosgronden. Tot eind 1953 exploiteerde hij zijn landbouw- en ontginningsbedrijf 'De Heihoef'.
Enige tijd bood hij uit Duitsland gevluchte Joodse jongens de gelegenheid op het bedrijf een opleiding te volgen. Inspelend op het gebrek aan vervoersmiddelen exploiteerde hij er tijdens de tweede wereldoorlog een vervoersbedrijf met gebruikmaking van paard en wagen. Voor onderhoud en reparatie van het materieel zorgde de eigen smederij.
In 1931 verhuisde het jonge gezin van het huis De Rietvink in de stad naar de nieuw gebouwde villa De Heihoef aan de Aalsterweg, naast de boerderij Voorbeek. In 1953 werd het huis De Heihoef, met bijbehorende grond, verkocht aan N.V. Philips. Tijdelijke vervangende woonruimte werd gevonden in het pand Parklaan 22 te Eindhoven. Wel deed zich de behoefte gevoelen aan opslagruimte voor een gedeelte van de inboedel. Daartoe kocht F.J.M Smits van Oyen een gewezen linnenfabriek en wasserij aan de Gender in Meerveldhoven. Hij verhuurde een gedeelte en begon met verbouwing van het hoofdgebouw.
In 1955 kocht hij het huis Lindenburg in Valkenswaard. Na enige jaren besloot hij Lindenburg te verkopen en in Meerveldhoven te gaan wonen. Het architectenbureau Joseph en Pierre Cuypers uit Roermond ontwierp de veranderingen van de gebouwen tot huize Genderhorst. De familie woonde daar van 1957 tot 1976. In dat jaar verhuisden de ouders naar Turnhout, waar Frans Smits van Oyen in 1984 overleed.
Stammende uit een geslacht waarvan leden openbare ambten plachten te bekleden, vervulde ook F.J.M. Smits van Oyen bestuursfuncties. Hij was lid van de raad van het juist zo vergrote Eindhoven van 1923 tot 1940 en in 1946 en wethouder van 1924 tot 1930. In deze periode had hij een groot aandeel in de stadsuitbreiding, wegenaanleg en de bouw van een nieuw stadhuis. Daarnaast was hij lid van Provinciale Staten van 1925 tot 1935. In 1946 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer, gesteund door de boerencoöperaties.
Verkiezing tot voorzitter van de Coöperatieve Zuid-Nederlandse Zuivelbond in 1947 deed hem ten gunste van die organisatie het kamerlidmaatschap neerleggen, zoals nog zou blijken ten nadele van hemzelf.
Talrijk waren sinds 1925 zijn functies in de boerenorganisaties, zowel regionaal en provinciaal als landelijk. Behalve het voorzitterschap van de CZNZ vervulde hij in de Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond vele bestuursfuncties en in 1947 werd hij gekozen tot voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond.
Als mede-oprichter werd hij in 1928 ook voorzitter van het college van regenten van het Sint Joseph-ziekenhuis aan de Aalsterweg te Eindhoven. Tot ver in de jaren zestig bleef hij lid ervan.
Jarenlang was hij, zoals zijn vader vóór hem, commissaris van de Tramweg Maatschappij 'De Meijerij' en de Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten (B.B.A.).
De verkoop van De Heihoef in 1953 luidde de periode in van terugtreden uit bijna al zijn functies. In de volgende jaren maakte hij een wereldreis en verbleef hij telkens langere tijd in de Verenigde Staten, waarheen zijn kinderen allemaal, de een na de ander, al of niet voor goed, geëmigreerd waren. De twee zoons en één dochter zijn er blijven wonen.
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1895-1984
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2032 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS