Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
34.043 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte80 Missive van rentmeester Van Limburg Stirum over de overname van roggepachten door de regenten van het Godshuis van de H. Geest binnen ’s-Hertogenbosch nl. 23 mud en 4 vaten in 12 teksten die vergolden werden aan het Convent van de Jezuïeten en aan het kapittel van Sint Jan, waarbij genoemd worden onder Mierlo Jan Aalberts, te Son Jan Kerkhof, Cornelis Kerkhof, Jan van de Ven, Allegonda van de Ven, de kinderen van Leendert van Lieshout en Maurits van den Heerk als ook Jan Udo, Willem van der Sanden en Adriaan van den Heerk, als ookGerrit van Buul en de weduwe van Simon van de Pas, Jan Verhagen, Jan Verhoeven enige zoon van Joseph Verhoeven, Hendrik Joosten van de ven, de kinderen van Jan van Vroonhoven [in totaal dus 7 posten] en vervolgens te Sint Oedenrode Johannes Lambert van den Boom en Goort Heerrks, Jennemie Tony Rijkers en Gerrit Hendrik Habraken, Willem van de Ven, Peter van de Meerakker, de drie kinderen van Jacobus Hulse, Gerardus van Houten nomine uxoris, de kinderen Willem Jansse van der Heijde, Adriaan Peters van Dijk en de weduwe Andries Raaijmakers [dus 3 posten], te Veghel Roelof Mattijs Oppers en Lambert Adriaan van der Steen, de weduwe Francis Janssen Vermeulen en Maria Huijbert Leenderts, waarbij de roggepachten staan vermeld in mudden en vaten en de opbrengsten in geld.
Datering:
vrijdag 15 april 1791
Pagina:
391v
Plaats:
Mierlo / Son / Sint-Oedenrode / Veghel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
455 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte58 Missive van rentmeester de Kempenaar op een missive van de regenten van Sint Oedenrode over de verkoop van een huis en hof met landerijen op de Coevering de parochie-armen aangekomen via de erfenis van wijlen Theodora van der Bruggen belast met cijnzen en een pacht van 18 vaten rogge.
Datering:
woensdag 16 maart 1791
Pagina:
267
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
455 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte54 Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Van Rhemen n.a.v. een kwestie rond 11 behoeftige ingezetenen van Sint Oedenrode in kwartier Peelland die zich hadden gewend tot de leen- en tolkamer die zonder permissie stukjes land hadden ingenomen om daar hutten op te bouwen – zie ook folio 274v waar genoemd worden: Jan van Gerwen, H. van der Heijde, P. van Heessel, Jan en Jannemie van Heessel, P. Verhoeve, Simon en Ardina van Deursen, de weduwe Goosse Verhagen, H. Raaijmakers, J. van den Dungen, M. van Asten, de weduwe Michiel van der Heijden, en Jan Michels
Datering:
dinsdag 8 maart 1791
Pagina:
250
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
455 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte10 Dirck Daniels was in leven hoevenaar op de hoeve van het klooster ter Bijnderen in de vrijheid van St. Oedenrode. Er dreigde processen te onstaan en onenigheid met de weduwe en de voor- en de nakinderen van Dirck, omdat er geen inventaris van diens bezit was opgemaakt bij zijn overlijden. Minnelijke overeenkomst door bemiddeling van goede mannen. Merieken als weduwe houdt de kist van haar ouders met alle spullen die daar in zitten. Alle verdere meubels, huisraad, vee, gewassen etc. zal Meriken overdragen aan de voor- en de nakinderen van Dirck en ze doet daar als weduwe afstand van. De voor- en de nakinderen zullen daarvoor alle schulden uit de boedel gaan betalen die door Dirck Daniels in eerste of tweede huwelijk zijn gemaakt en daarvoor is Meriken als weduwe gevrijwaard. Verder zullen de kinderen haar 125 gulden gaan betalen en haar nieuw wollen laken geven en een nieuwe rok. Verder mag ze in het huis van Dirck Daniels blijven wonen en daar spinnen zolang als ze samen een huishouden voeren. Als er ruzie ontstaat zal Meriken een andere woonplek zoeken en dan moeten de kinderen haar een koe geven.
Lijsken Mathijssen was de eerste vrouw van Dirck Daniels.
Meriken Dirck Aerts, weduwe van Dirck Daniels, geassisteerd door haar broer Aert Dircks.
Mathijs, Daniel en Lijsken, bejaarde kinderen van Dirck Daniels verwekt bij diens eerste vrouw Lijsken Mathijssen
Cornelis Wouters als man van Meriken dcochter van Dirck Daniels verwekt bij Lijsken
Gerit Jans van Rijsingen en Handrick Mathijssen als voogden
Jenneken en Jan, minderjarige kinderen van Dirck Daniels verwekt bij Lijsken Mathijssen
Willem Dirck Aerts, voogd
Gerit en Dirck, minderjarige kinderen van DirckDaniels verwekt bij diens tweede vrouw Merieken Dirck Aerts
ten huize van Adriaan Lamberts te St. Oedenrode
Jan Peter Jan Maessen,inwoner en notarisgetuige St. Oedenrode 1653
Jan Janssen van den Boer, inwoner en notarisgetuige St. Oedenrode 1653
Vervolg:
Handrik Thijssen van Santvoort, ondertekent (mogelijk familie, zie Lijsken?)
Datering:
25 september 1653
Pagina:
013
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
20
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS