skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg

Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Nadere toegangen
Poorterinschrijvingen in 's-Hertogenbosch, uit rekeningen van laagschout van 's-Hertogenbosch in Rekenkamer in Brussel inventarisnrs. 13003-13006
13003. Rekenkamer Brussel
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
Inventaris
Nadere toegangen
Poorterinschrijvingen in 's-Hertogenbosch, uit rekeningen van laagschout van 's-Hertogenbosch in Rekenkamer in Brussel inventarisnrs. 13003-13006
13003. Rekenkamer Brussel
Datering:
1404-1437
Omschrijving: Poorterslijst
Rekeningen van de laagschout van 's-Hertogenbosch over 1404-1615, met verificatiestukken (bijlagen) en enige lacunes. Gerubriceerd naar fiche en fotonr; 1 pagina per foto, 60 foto's per fiche.
Philips van Geldrop, hoogschout van 's-Hertogenbosch; Jan van de Kelre, onderschout van 's-Hertogenbosch; Aarnt Quap, Rentmeester Generaal van Brabant.
Poorterslijst van 1427, met vermelding van de datum van de poorterseed.
Poorters: Andreas Wankeszn van Vlijmen, 27 juni; Aarnt Deiric van Leelant, 25 juli; Aarnt van Moule, 1 augustus; Broer Jansz van der Stege van Rosmalen, 27 september; Kathelijne Wouters Weijf van de Laer, 8 oktober; Jan van der Staak, 13 oktober; Jan Gielisz van Gestel, 8 oktober; Peter Henrik Hubenzn, 23 oktober; Jan de Bresser, 23 oktober; Gerrit van de Molengrave, 23 oktober; Pauwel van de Werse, 23 oktober; Jan Boerman Henriksz, 23 oktober; Hubrecht Studerbalch, 23 oktober; Jan de Beer, 18 oktober; Roeloff Aartszn 5 november; Goessen Gielis Robbenzn, 5 november; Gerrit van Lum, 4 december; Gerrit Aarts wilner Henrikh Belenszn van Strijp, 12 februari; Geertruid Henrikzn Bekersznsdr van Strijp, 12 december; Otto Dirksen, 12 oktober; Gielis Cnielman, 12 december; Mathijs Gerritsz, 14 december; Jan van Einden, 15 december; Henrik Jan Smeedszn van Oss, 18 december; Jan Nagel Peterszn, 16 december; Henrik Aart Godenzn, 4 januari; Jacob Korstiaanz, 25 januari; Mercelis Moedelszn van der Strekke, 27 januari; Jan Jan Joerdenszn, 30 januari; Daneel Janzn, 30 januari; Gerrit Henriksz de Cuperszn, 3 februari
Omschrijving: Poorterslijst
Rekeningen van de laagschout van 's-Hertogenbosch over 1404-1615, met verificatiestukken (bijlagen) en enige lacunes. Gerubriceerd naar fiche en fotonr; 1 pagina per foto, 60 foto's per fiche.
Meeus van Meerlaer, burgemeester; Klaas van Stakenborg, burgemeester; Philips van Geldrop, hoogschout van 's-Hertogenbosch; Jan van Erp, onderschout van 's-Hertogenbosch (tot 14 oktober 1430); Klaas Loenmans, onderschout van 's-Hertogenbosch tot 28 september 1431; Peter van Beest (Beste) (Beijst) Heer tot Geffen (Geffen), onderschout van 's-Hertogenbosch (vanaf 28 september 1431).
Poorterslijst van 1431; Poortersgeld: 50 schellingen Hertog, 50 schellingen Stad.
Poorters: Jan Eik Willemszn; Willem Vranken van Essche; Jan Pantemet Emouszn Aart Deune Daneliszn; Bernt Bernts Gerits Soenszn; Dirk van Breijelt; Jan Tempelaarsz; Jan Godert Smolnerszn; Henrik Bloijmanzn; Jan van Kessel; Dirk van den Capellen; Otto van Arkel bastaard; Gijsbert Wierix zn; Jan Gerrit Andrieszn; Henrik Jorden Stalperszn; Henrik Stoute; Henrik Stoute; Gerrit Gijsbert Smolnerszm.; Henrik de Bie; Peter van den Bogert; Engbert Gijsbertzn; Bertout Janszn; Henrik Wellenszn; Dirk van der Kijnts; Aarnt van Dorret; Jan de Koc; Dirk Engbreczn van der Stege; Dirk Wouterzn; Willem Willem Gerits Heinersznzn; Dirk Wellenc Gijsberszn; Dirk Peter Oerszn; Jacob van der houte; Dirk Maag; Aarnt van der Haute; Willem Janzn van de Meijelborg; Gijsbrecht Janszn; Jan van Kessel Aartszn; Peter Jacob Klaas Roijtszn; Bruin Rutghen Aartszn
Omschrijving: Poorterslijst
Rekeningen van de laagschout van 's-Hertogenbosch over 1404-1615, met verificatiestukken (bijlagen) en enige lacunes. Gerubriceerd naar fiche en fotonr; 1 pagina per foto, 60 foto's per fiche.
Henrik van Hovele en Jan van Loen, burgemeesters; Iwaan de Mol(le), hoogschout van 's-Hertogenbosch; Klaas Loenman, onderschout van 's-Hertogenbosch.
Poorterslijst van 1435; Poortersgeld 100 schellingen: 50 Hertog, 50 Stad.
Poorters: Wellem Jansz van Gestel; Willem Ansemszn van de Oesterbrake; Sijnoen Daneel Diederik Denenzn; Lucas natuurlijke zn Gerrit van Eik; Jan Arnts van den Broek; Jan Sporcen; Jan Cuiijlmanzn; Art Henriksz van Haren; Eghen Yweij Hakenzn; Willem Evertsz van Hese; Goedert Jacob Godertsz; Henrik Petersz van Goerle; Henrik van Cuijk Reiner Reinoutsz; Evert Everts Frankenzn; Jan natuurlijke zoon Heer Willem van Craandonk; Wouter Willem Janzn van Gemonden; Willem Dirks van Spoordonk; Jan Arnts van Beke; Pauwel Stut; Jan Dirk Smolnersz van Spoordonk; Henrik Jan Boijensz van Vossen; Wouter Bloemken; Willem van Houthem; Jan Albert Baksz; Roelof Gerrit Dodijnsz; Jan van Tricht Jacobsz; Willem Dirk Roeterszn; Alart Buijtens huijs; Peter Peter Raijmekerszn; Jan Willem Heinerszens van Heeze; Dirk Ruert Frankenzn; Bouwen Dirk Indermens; Emont Jan Ordenzn; Klaas Gijsbertsz van Aerle; Jan Danielszn; Jan Bertholomeus Stevensz; Arnt Mol van Driel; Weindelmoet Floris Minkensz wijf; Jacob van den Broek Roelofszn; Bits Willem Snabbenzn; Klaas Henriks Andriesz Raijmeker; Willem Gijsbertzn van Tussenbroek; Jan van Teefelen; Hubert Willem Heijmanszn; Jan van de Gijnderti Goertszn; Dirk Dirksz van Spoordonk
Kenmerken
Datering:
1994-1998
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS