skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Nadere toegangen
Poorterinschrijvingen in 's-Hertogenbosch, uit rekeningen van laagschout van 's-Hertogenbosch in Rekenkamer in Brussel inventarisnrs. 13003-13006
13005. Rekenkamer Brussel
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
Inventaris
Nadere toegangen
Poorterinschrijvingen in 's-Hertogenbosch, uit rekeningen van laagschout van 's-Hertogenbosch in Rekenkamer in Brussel inventarisnrs. 13003-13006
13005. Rekenkamer Brussel
Datering:
1458-1471
Omschrijving: Poorterslijst
Rekeningen van de laagschout van 's-Hertogenbosch over 1404-1615, met verificatiestukken (bijlagen) en enige lacunes. Gerubriceerd naar fiche en fotonr; 1 pagina per foto, 60 foto's per fiche.
Willem Hinkaart, onderschout, Iwaan van Molle Ridder Heer tot Sint-Ulriks Capelle, hoogschout van 's-Hertogenbosch. Burgemeesters van de stad: Wouter Vuchts, Merten van Behoeven, Andries Beens en Jan Zeelmaker. Rekeningen van 24 juni 1462 tot 24 december 1462.
Poorterslijst van 1462; Poortersgeld 1 Pond: 50 schellingen Hertog, 50 schellingen Stad.
Poorters: Rutger van Bosicom; Henrik Dierx Wierssen; Goijart Daneels van den Bruggen; Otto Peters Berkenssen; Reiner Daams Heesterssen; Aarnt Willems van de Geijn; Henrik Jan Ansemsz; Jan Mattheussen; Jan de Roes Henrikzn; Jan Daneels de Jonghe; Meeus Aarnt Briensz van Beeke; Dirk Daneels Selen zn; Jan Huijben Jansen; Peter Vuert Boschs; Albrecht de Quap Liwenssen (?); Jacob Jacobs Gijsbrechtsen; Jan van de Goeden Dank; Gerrit Gerrit Michielssen; Geerlik van Nulant; Jan van Hoelst de Molder; Peter Pauwels Arentssen; Philips van Hoelst; Roelof Henriksz de Bie; Henrik Daneels Wisenssen; Hessel Gijsbrecht Hesselssen; Jan van der Dussen; Klaas Korsken Bloijmanssen; Willem Michiels Smolderssen; Gerrit Henrik Scuermanssen; Henrik Peters Greijndelmansen; Jan Vair Asperen; Jan Henriks Batenssen; Maas de Vooght; Henrik Daneelsen van der Weechscheijde; Herbert Henriks Goijartssen; Lambrecht Jans Lambrechtsen; Henrik de Wise Henriksen; Dirk Jansen van de Willigen; Gerrit Willems Hubermnassen; Jan van Erpe Jansen; Matthijs Jan Matthijssen; Michiel Gielis Mattheussen; Ener Hubert Jansen; Matthijs Ener Daam Aartsen; Willem Gijsbrecht van den Pettelaer
Omschrijving: Poorterslijst
Rekeningen van de laagschout van 's-Hertogenbosch over 1404-1615, met verificatiestukken (bijlagen) en enige lacunes. Gerubriceerd naar fiche en fotonr; 1 pagina per foto, 60 foto's per fiche.
Willem Hinkaart, onderschout, Iwaan van Molle Ridder Heer tot Sint-Ulriks Capelle, hoogschout van 's-Hertogenbosch. Burgemeesters van de Stad: Korstiaen van de Meeraker, Jan Oijvaer, Klaas Oijvaer en Wouter van den Brouk Rekeningen van 24 juni 1465 tot 24 december 1465.
Poorterslijst van 1465; Poortersgeld 1 Pond: 50 schellingen Hertog, 50 schellingen Stad.
Poorters: Henrik Anerijoen (?); Jan de Wit; Zuster Mechtilt Henriks dochter; Gielis Henrik Gieliszn; Cornelis Lambrecht zn; Aart van den Moertel; Lambert Rutger Goessenszn; Peter Wouter van Cruxzel; Peter Meester Jansz van Mulheze; Jan Broes Aleijtenssen; Jacob van Houweningen; Dirk Jacob Hoijmakerssen; Pauwels Gijse Meeussen; Adriaan Klaas Lambertsen; Petersz wilner Jan Lambertsen; Hubert van den Look; Hubert Roelofs zn van Duer; Jan van Duer; Frank van Longel; Geertruijt Lambrechts Michiels dochter; Jan Aart Scoenmakerssen; Jan van Uden Gerritsen; Jan Aart Luijcmerssen; Jan Aart Godeweertssen; Peter Jan Roelensen; Dirk Jan Tijmmermanssen; Peter Jan Hellincssen; Klaas Henriks zn van de Kerchof; Klaas van Borne; Peter Henriks zn van Gasselt; Peter van den Yzer; Jan Maas zn van der Velde; Jan van Essche; Willem Matthijs zn van Noort; Jan van Houbraken; Dirk Gerits zn van Roden; Peter Jan Willemsen; Jan van der Aa de tijmmerman; Jan Wouter Coppens van Turenhout; Willem Klaas Jansen; Jan Jansen van Dijk; Jan Heijmans de tijmmerman; Henrik Dieriks zn de tijmmerman; Dirk Albrechts zn de Glasmaker; Jacob Gijsbrecht Jacobssen; Jan Henrik zn van Keent; Henrik Andries Smoetssen; Jan Aart Lodewijksen; Dirk Pelsluver; Dirk van Vijfeijken; Dirk Zeger Aartsen; Peter Gerrit Geenkenssen; Meester Aart van der Locht; Jacob zn Jacobs vader
Omschrijving: Poorterslijst
Rekeningen van de laagschout van 's-Hertogenbosch over 1404-1615, met verificatiestukken (bijlagen) en enige lacunes. Gerubriceerd naar fiche en fotonr; 1 pagina per foto, 60 foto's per fiche.
Willem Hinkaart, onderschout, Iwaan van Molle Ridder Heer tot Sint-Ulriks Capelle, hoogschout van 's-Hertogenbosch. Burgemeesters van de Stad: niet vermeld. Rekeningen van 24 juni 1468 tot 23 juni 1469.
Poorterslijst van 1468-1469; Poortersgeld 1 Pond: 50 schellingen Hertog, 50 schellingen Stad.
Poorters: Jan Jacob Roeverzn; Rutger Brocszn; Mattheus Kuijsten; Peter Voet zn wilner Willems; Jan zn wilner Lamb; Wendelmoet weduwe wilner Jacob Geritssen; Jan van den Bogaert Janszn; Jan de Bie Brocszn; Godevaert zn wilner Willem Brugman; Wouter Janszn van den Hout; Jan Giel zn de Stene Loijmaker; Klaaszn wilner Henrik van Luijsel; Willem van Overkamp Willemszn; Albrecht van wilner Dierixzn; Gijsbrecht Engelbrecht Mertenzne; Janzn wilner Aarts van Orvelt; Henrikzn wilner Roelof Willemsen; Aart zn wilner Merten Aartszn; Jan zn wilner Jan Meijkenszn; Korstiaen Jacobszn de Molder; Jonkheerszn wilner Henrik zn van Loerendonk; Willem Dirk Heijmanszn; Reiner Meijken Henrikszn; Klaas Gerit Klaaszn van Hedel; Henrik Lauwereijs Spierinkszn; Goijart van Rode Jacobzn; Leenart Peter Jacobsz Spellemaker; Joes natuurlijke zn Jan van Gerwen; Jan Aart Moeden zn; Dirk Peter Aartszn; Joes Jan Petersz Mesmaker; Jan Jan Simonszn; Klaas Aartsz de Spelmaker; Gerit Jan Quapszn Smit; Aart Stamelaart Gerit Ketelers; Dirk Aart Dierikszn
Kenmerken
Datering:
1994-1998
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS