skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Hertog van Brabant: cijns- en leenboeken
45071 Cijnsboek van Schijndel, Heeze en Orthen (Pascha), met lijsten van nieuwe cijnzen in Berlicum en Rosmalen (gevestigd 1626), andere nieuwe cijnzen in Berlicum (gevestigd 1626), nieuwe cijnzen in Heeze en Nuland (gevestigd 1575), en nieuwe cijnzen op niet genoemde plaats (gevestigd 1640), 1639-1648
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
Inventaris
Hertog van Brabant: cijns- en leenboeken
45071
Cijnsboek van Schijndel, Heeze en Orthen (Pascha), met lijsten van nieuwe cijnzen in Berlicum en Rosmalen (gevestigd 1626), andere nieuwe cijnzen in Berlicum (gevestigd 1626), nieuwe cijnzen in Heeze en Nuland (gevestigd 1575), en nieuwe cijnzen op niet genoemde plaats (gevestigd 1640), 1639-1648
Datering:
1639-1648
NB:
Per cijnskring / nieuwe uitgifte. Volgorde: folio 1 Schijndel (op Sint-Dionysavond; over 1639-1647), met folio 13v nieuwe cijnzen aldaar, tot folio 19. Nieuwe foliëring: folio 1 nieuwe cijnzen van Berlicum en Rosmalen (afgepaald 14 maart 1626, verschijnende 8 oktober; over 1639-1647), folio 2 andere cijnzen van Berlicum van gemeinten aldaar verkocht (afgepaald 14 september 1626, over 1639-1647) tot folio 3v. Nieuwe foliëring: folio 1 Heeze (ook: 'census antiqui in Roosmaelen sive Heeze' en 'Roosmaelen ofte Heeze', waarbij ook enige posten onder Nuland vermeld worden, over 1640-1648) / folio 44v nieuwe cijnzen van Heeze en Nuland (van erven uitgegeven anno 1575, over 1640-1643) / folio 45v nieuwe cijnzen van erven afgepaald 17 november 1640 door Aart Lombarts als gecommitteerde van hoge rentmeester (over 1641-1648) / folio 47 Orthen Pascha (over 1640-1648).
Binnen cijnskringen is geen duidelijke volgorde te bespeuren (niet alfabetisch). Verwezen wordt naar folio- en artikel-nummer van ander boek. Afwisselend Latijnse en Nederlandse tekst. Bij cijnsbetaler wordt soms wijze van verkrijging vermeld. Eventuele nieuwe cijnsplichtigen zijn erboven geschreven. Vrijwel geen aanduiding van cijnsgoederen.
Literatuur over verkoop van stukken gemeinte ('nieuwe erven'), waarover 'nieuwe cijnzen' betaald moesten worden: A.C.M. Kappelhof, a.w. Bij gemeente-archief is in collectie schaduwarchieven ook fotokopie van het gedeelte betreffende de cijnskring Orthen aanwezig, hetwelk eveneens op microfiches staat (maar met andere polariteit). Zie ook inventarisnr 45069.
Kenmerken
Datering:
1994-1998
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS