skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Raad en Leenhof van Brabant in Brussel
1 Leenboek van Brabant, Limburg en Landen van Overmaze, 'Latijnsboek', aangelegd circa 1350 als bewerking van het 'Casselboek', (circa 1312-1350), met aanvullingen tot eind 14e eeuw
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
Inventaris
Raad en Leenhof van Brabant in Brussel
1
Leenboek van Brabant, Limburg en Landen van Overmaze, 'Latijnsboek', aangelegd circa 1350 als bewerking van het 'Casselboek', (circa 1312-1350), met aanvullingen tot eind 14e eeuw
Datering:
(circa 1312-1350), met aanvullingen tot eind 14e eeuw
NB:
Verzamelwerk: voor overgrote deel overgeschreven uit de andere leenboeken.
Geordend op 1e letter voornaam. In het Latijn. Alle inschrijvingen van Casselboek zijn overgenomen, op juiste letter gezet en zonodig vertaald. Romeinse nummers in de kantlijn verwijzen naar folionrs van deel II van Casselboek. Behalve Casselboek-posten zijn op diverse plaatsen aantekeningen over verheffingen e.d. van lenen uit 2e helft 14e eeuw opgenomen, welke notities corresponderen met posten uit Stootboek, Spechtboek of nog andere bronnen.
Twee foliëringen. Voorin inhoudsopgave op plaatsnaam voor deel van het boek (verwijst naar oude folionrs 1-56).
Achterin (nieuwe folionrs 134-152) index op plaatsnamen (op 1e letter) voor het hele boek (verwijzend naar oude foliëring). Op nieuwe folionrs 153-155v staan nog andere indices.
Gedrukt: L. Galesloot, 'Le livre des feudataires de Jean III, duc de Brabant (1312-1355)' (Bruxelles 1865), met index op persoons- en plaatsnamen. Galesloot verwijst soms zelf in noten naar Casselboek (door hem aangeduid als 'origineel' of 'minuut'). Ook worden in de noten vaak teksten uit Stoot- en Spechtboek aangehaald. Toelichting op Latijnsboek en uitgave van Galesloot: vooral Leenders, in 'Brabants Heem' 1977. Bij Van Ermen VI p. 1258 is concordantie opgenomen tussen oudste laag Casselboek-Latijnsboek (Leenhof inventarisnr 1)-en de uitgave van Galesloot.
Zie ook studiezaal 1 (microfiche) en Collectie Cuijpers van Velthoven inventarisnr 3255 (gedeeltelijk; in duplo)
Kenmerken
Datering:
1994-1998
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS