skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Raad en Leenhof van Brabant in Brussel
4 Leenboek van Brabant, Limburg en Landen van Overmaze, 'Spechtboek', 1374-circa 1460
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
Inventaris
Raad en Leenhof van Brabant in Brussel
4
Leenboek van Brabant, Limburg en Landen van Overmaze, 'Spechtboek', 1374-circa 1460
Datering:
1374-circa 1460
NB:
Ook wel het 'nieuwe boek' (novus liber) genaamd in tegenstelling tot Casselboek of oude boek.
Per kwartier; daarbinnen per plaats of groep van plaatsen (sommige door Specht wel verkeerd gelocaliseerd; bij lenen die hij niet meer kon identificeren staat aantekening 'nota').
Voorin: lenen waarvan schrijver niet weet in welk ambacht of dorp ze horen. Daarna inhoudsopgave op plaatsnaam (enige bladzijden zitten hierbij niet in juiste volgorde, met name bij kwartier 's-Hertogenbosch). De lenen van dit kwartier vindt men op folio 181-215v. Op diverse plaatsen zijn in Spechtboek aktes ingeschreven. Zie inventaris Galesloot. In de vorige registers is bij registratie van nieuwe leenman meestal geen datum van verhef vermeld. Vanaf circa 1430 gebeurt dat in dit en de volgende registers wel vrij systematisch.
De oudste laag wordt gedateerd van 1374 tot 1381 (Van Ermen VI p. 1250). Als einddatum wordt in de regel 1440 of 1450 genoemd. Bij veel posten in onder meer kwartier 's-Hertogenbosch staan echter nog verhefdata tot circa 1460 (enige andere kwartieren zijn korter of nog wat langer bijgehouden). Zie voor kopie uit circa 1400 van Spechtboek Rekenkamers inventarisnr 543.
Literatuur. Van Ermen VI p. 1249 vlg. en de daar vermelde literatuur. In dl. II p. 426-456 geeft Van Ermen op basis van het Spechtboek een inventarisatie van de Brabantse lenen uit circa 1375 (Meierij van 's-Hertogenbosch op pagina 442-447).
Zie ook collectie schaduwarchieven inventarisnrs 13 (film) en 276 (fotokopie, met index op persoons- en plaatsnamen, en namen van leengoederen voor wat het huidige Noord-Brabant betreft, door Smulders). Kopie Collectie Cuijpers van Velthoven inventarisnr 3257. Bij sommige kopieën wordt als datering van het origineel 1397 vermeld. Bedoeld is waarschijnlijk 1379.
Kenmerken
Datering:
1994-1998
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS