skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Raad en Leenhof van Brabant in Brussel
109 Akten van leenverhef van in pandschap uitgegeven of verkochte domeingoederen en hertogelijke rechten in hertogdom Brabant, met name van heerlijkheden, met index op plaatsnamen, kopieën, aangelegd circa 1565, 1558 (nieuwe stijl)-1628
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
Inventaris
Raad en Leenhof van Brabant in Brussel
109
Akten van leenverhef van in pandschap uitgegeven of verkochte domeingoederen en hertogelijke rechten in hertogdom Brabant, met name van heerlijkheden, met index op plaatsnamen, kopieën, aangelegd circa 1565, 1558 (nieuwe stijl)-1628
Datering:
1558 (nieuwe stijl)-1628
NB:
Titel: 'Nieuwe vercrijgen de anno 1555'.
Vergelijk Galesloot, Inventaire, I, 63-64 en 64 noot 1: 'Au lieu d'y copier les lettres patentes de ventes et d'engagements, comme dans les quatre registres suivants, on s'est borné à enregistrer le premier relief que les acquéreurs étaient tenus de faire aux termes de leurs titres d'acquisitions. Cet acte de relief est très-détaillé; il indique et la date à laquelle il a été fait et les nom et prénoms de l'achateur et la nature des biens vendus ou engagés. [---]. Pour beaucoup de seigneuries, on a ajouté les reliefs subséquents jusqu'à la fin du dixseptième siècle'.
Opschrift op schutblad, volgend op index op plaatsnamen, door begin 17e eeuwse hand: 'Leenboeck van den nyeuwen vercrygen van den heerlicheyden ende andere goeden, bij diversche persoonen teghen onsen genadigen heere den coninck als hertoghe van Brabant gecocht ende beleent tzedert den jaere xvc lvii'.
Vergelijk Galesloot, Inventaire, I, 63-75, voor gedetailleerde inhoudsopgave van dit register, dat behalve kopie- akten van leenverhef uit jaren 1557-1628 nog 2 hiermee verband houdende akten uit 1620 en 1630 bevat.
Kenmerken
Datering:
1994-1998
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS