skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Leproserie van Terbank
14558 Staat van personen die in leproserie Ter Bank buiten Leuven gekeurd zijn, 1491-1552
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
Inventaris
Leproserie van Terbank
14558
Staat van personen die in leproserie Ter Bank buiten Leuven gekeurd zijn, 1491-1552
Datering:
1491-1552
NB:
Bijgehouden door zusters van bij leproserie horende klooster. Indeling: achtereenvolgens kwartieren Leuven, Brussel, Antwerpen en 's-Hertogenbosch.
Bevat volgende gegevens: datum keuring / naam persoon / plaats van herkomst / uitslag keuring / naam getuige(n). Namen van personen uit Noord-Brabant staan onder kwartieren Antwerpen en 's-Hertogenbosch. Vaak wordt afgeweken van gebruikelijke indeling. Zo kunt u personen uit Baronie van Breda vinden onder kwartier 's- Hertogenbosch en andersom.
Inhoudsopgave (nr fiche / folionr / inhoud): 1. 1r-19r kopie-akten en 20r-29r Leuven 1491-1495 / 2. 29v-59r Leuven 1495-1508 / 3. 59v-89r Leuven 1508-1517 / 4. 89v-119r Leuven 1517-1522 / 5. 119v-149r Leuven 1522-1540 / 6. 149v-166v Leuven 1540-1552 en 171r-182v Brussel 1491-1498 / 7. 183r-212v Brussel 1498-1510 / 8. 213r-242r Brussel 1510-1520 / 9. 242r-272r Brussel 1520-1542 / 10. 272v-283v Brussel 1542-1552 en 287r-303r Antwerpen 1491-1506 / 11. 303v-folio 333r Antwerpen 1506-1520 / 12. 333v-363r Antwerpen 1520-1548 / 13. 373r-397r 's- Hertogenbosch 1491-1523 / 14. 397v-folio 413v 's-Hertogenbosch 1523-1551 en folio 415r-428r Mechelen 1503-1551 en folio 435r-435v Luik 1527-1528 / 15. 436r-439v Luik 1528-1551 en folio 440r- 441v kinderen 1545-1551, met kinderen uit Vught en Oisterwijk.
Kenmerken
Datering:
1994-1998
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS