skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Leproserie van Terbank
14564 Verzoekschrift van schout en schepenen van Antwerpen, aan Raad van Brabant om medisch onderzoek, verricht door doktoren van Antwerpen naar vóórkomen van melaatsheid, juridisch gelijk te stellen aan dat van Godshuis Terbank, dit teneinde de toevloed van armen van buiten Antwerpen te kunnen afremmen, met bijlagen, waaronder beschikking van 1536 van Karel V als hertog van Brabant, op verzoekschrift van Godshuis van Terbank, in geschil tussen ingezetenen van Aartselaar en Terbank, over alleenrecht van Terbank om melaatsen uit heel Brabant te mogen onderzoeken, waarbij Terbank in het gelijk wordt gesteld, 1556
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
Inventaris
Leproserie van Terbank
14564
Verzoekschrift van schout en schepenen van Antwerpen, aan Raad van Brabant om medisch onderzoek, verricht door doktoren van Antwerpen naar vóórkomen van melaatsheid, juridisch gelijk te stellen aan dat van Godshuis Terbank, dit teneinde de toevloed van armen van buiten Antwerpen te kunnen afremmen, met bijlagen, waaronder beschikking van 1536 van Karel V als hertog van Brabant, op verzoekschrift van Godshuis van Terbank, in geschil tussen ingezetenen van Aartselaar en Terbank, over alleenrecht van Terbank om melaatsen uit heel Brabant te mogen onderzoeken, waarbij Terbank in het gelijk wordt gesteld, 1556
Datering:
1556
NB:
Gezien verzoekschrift van Terbank, dat zij als enige het recht hebben om personen verdacht van melaatsheid en wonend buiten de 4 hoofdsteden te onderzoeken. Gijsbrecht Bosschout Hoes (?) van Aartselaar is door ons onderzocht en bevonden besmet te zijn. Daarop hebben die van Aartselaar proces aangespannen voor officiaal van de bisschop van Kamerijk, met verzoek hem nogmaals door doktoren te laten onderzoeken. Terbank werd in het gelijk gesteld.
Kenmerken
Datering:
1994-1998
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS