skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 7333 Parochie Sint Servatius Oijen, circa 1750 - 1980
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Voor een korte geschiedenis van de parochie, zie Maaskroniek 14e jrg. nr. 34, 16-06-1991,zie in inventaris nr. 695.
Verantwoording inventarisatie

In december 1990 maakte pastoor Ties van de Mortel de opmerking, dat het in 1991 25 jaar geleden zou zijn, dat het kerkgebouw was ingezegend en emeritus pastoor Klijn zijn 50 jarig priesterjubileum hoopte te vieren. Een gelegenheid om een kroniek over de parochie te laten verschijnen. De heemkundekring Maasdorpen Lith bood haar medewerking aan. Maar de belangrijkste historische bron het parochie archief verkeerde in slechte en ongeordende staat. Het streekarchief bracht de oplossing, door het te ordenen en te -inventariseren. In 1991 werd hiermee een start gemaakt.
Iedere maandag werd er in het parochiezaaltje gewerkt, door Johan van Heel, Wim de Klein en Gerrit Smits. Het idee voor een speciale uitgave van de Maaskroniek kon zo gestalte krijgen. De uiteindelijke inventaris zou langer op zich laten wachten. Dit door allerlei oorzaken, die te maken hadden met een kleine overbelastte archiefdienst.
Er is gekozen voor een beschrijvende inventaris, waardoor meer feitelijke gegevens konden worden opgenomen. Zodat de archiefonderzoeker een duidelijker beeld krijgt van de inhoud van een archiefstuk. Het archief geeft door de grote hoeveelheid aan bewaard gebleven stukken een overzicht van hoe gang van zaken de afgelopen 250 jaar moet zijn geweest. Zo blijkt, dat ondanks de geïsoleerde ligging aan de Maas, de Oijenaren zich goed op de hoogte hielden van wat er zich elders afspeelde. In voor en tegenspoed was de invloed van mijnheer pastoor merkbaar, hij had contacten met de burgerlijke gemeente, de eigenaren van het kasteel van Oijen en de in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en andere plaatsen woonachtige grootgrondbezitters.
Deze inventaris vormt te samen met de al eerder verschenen archieflijsten een sluitstuk in de historische legpuzzel van de gemeenschap Oijen.
Voor de niet openbare archiefstukken geldt de termijn van 110 jaar, gerekend vanaf de datum van het stuk. Behoudens ontheffing van de archivaris gehoord het R.K. Kerkbestuur.

’s-Hertogenbosch, 2008.
Inventaris
DOCUMENTATIE
7333 Parochie Sint Servatius Oijen, circa 1750 - 1980
Inventaris
DOCUMENTATIE
658 Kranten: - 05-10-1827 Provinciaal Dagblad Noord Braband, Lith korenmolen van Jan de Goeij afgebrand. Verkoop kasteel Broekhof te Beers. - 06-11-1913 Het Huisgezin, geitenfokvereniging. - 17-04-1915 Het Huisgezin, sluiten markten, pastoor Felet. - 05-05-1919 Het Huisgezin, knipsel, overstroming Maas, tekort aan hooi. - 24-01-1920 Het Huisgezin, waterellende Lith e.o., Beerse Maas. - 23-02-1920 Het Huisgezin, Beerse Maas. - 21-01-1925 Het Huisgezin, salarissen overheidspersoneel, pastoor Felet. - 23-01-1925 Het Huisgezin, salarissen overheidspersoneel. - 29-01-1925 Het Huisgezin, weerwoord op artikel Pastoor Felet, ambtenaren salarissen. - 03-02-1925 Het Huisgezin, knipsel, ambtenaren salarissen, pastoor Felet. - 04-02-1925 Het Huisgezin, knipsel, motie over artikelen pastoor Felet. - 06-02-1925 Het Huisgezin, reactie op motie pastoor Felet. - 21-09-1919, De Stad Oss, historie van de Groenendijk, Zeeg- of Zeedijk. - 07-02-1920 De Stad Oss, Beerse Maas. - 20-01-1920 De Stad Oss, Beerse Maas. - 24-01-1920 De Stad Oss, Beerse Maas. - 31-01-1920, De Stad Oss, Beerse Maas. - 24-02-1920, De Stad Oss, Beerse Maas. - 03-07-1920, De Stad Oss, Beerse Maas. - 31-10-1920, De Stad Oss, knipsel. Allerzielen, veetentoonstelling. - 20-12-1920, De Stad Oss, Historie Oss, invallen Geldersen. - 23-03-1923, De Stad Oss, Zwijnerij, zwemmen in De Osser Meer. - 1929, De Stad Oss, serie krantenknipsels over de geschiedenis van heerlijkheid en kasteel Oijen. Volgnummer 265 – 275. Geschreven door Jan Cunen. - 1928-1930, De Stad Oss, serie krantenknipsels uit het verleden van Oss en omgeving, geschreven door Jan Cunen: - Oss in den Franschen Tijd. Volgnummer182 - 39. - Pastoor Septius. Volgnummer 264 - VII. - Pastoors van Oss: Volgnummer 276 – II, 280 – VI, 281 – VII, 282 – VIII, 283 – IX, 284 – XI, 285 – XII. - Heerlijkheid Dieden: volgnummer 291-I, 292 – II, 293 – III., 1827, 1913 -1966,1989
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2084 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS