skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 5078 Bescherming Bevolking B-Kring Brabant 1 - Vught, 1952-1962
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
De O.B.B. algemeen
B-Kring Brabant 1
5078 Bescherming Bevolking B-Kring Brabant 1 - Vught, 1952-1962
Inleiding
Historisch overzicht
B-Kring Brabant 1
BB Kring Brabant I

De provincie Noord-Brabant was aanvankelijk ingedeeld in:
-Noord-Oost-Brabant, genoemd kring BR 1
-Zuid-Oost-Brabant, genoemd kring BR 2
-Midden-Brabant, genoemd kring BR 3
-West-Brabant, genoemd kring BR 4
De Kring Noord-Oost Brabant BR I bestond aanvankelijk uit 43 gemeenten. Dit gebied werd te groot beoordeeld voor efficiënte hulpverlening. De Kringvergadering en de Provinciale Staf besloten in september 1951 de Kring BR I te splitsen. Er ontstonden daardoor twee Kringen in noordoost Brabant: Kring 1 met als centrum gemeente Vught en Kring 6 met centrumgemeente Oss. Deze laatste Kring wordt hierna in deze inventaris verder buiten beschouwing gelaten.
Bij de Bescherming Bevolking Kring Brabant I waren aangesloten de gemeenten Berlicum, Boxtel, Dinther, Den Dungen, Empel, Engelen, Erp, Esch, Haaren, Heeswijk, Helvoirt, Liempde, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Rosmalen, Schijndel, Veghel, Vlijmen en Vught.
De Gemeenschappelijke regeling kwam tot stand bij besluit van de Kringraad van 14 januari 1952.
Het doel van de Kring was de zorg voor doelmatige behartiging van de belangen der burgerlijke verdediging op het gezamenlijk gebied. Onder burgerlijke verdediging werd verstaan de bescherming van de burgerbevolking en haar bezit, alsmede het bezit van de openbare lichamen, en dat alles tegen de inwerking en gevolgen van oorlogsgeweld en rampen. * 
De Kring Brabant 1 is in het Beschermingsplan aangewezen voor automatische hulpverlening aan de A-gemeente 's-Hertogenbosch.
Correspondentie en plannen waren destijds voorzien van het bericht 'geheim'.
Bestuursorganen, deelnemers

Het bestuur van de Kring bestaat uit een Kringraad, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter.
De Kringraad bestaat uit de burgemeesters der samenwerkende gemeenten. Deze kiezen uit hun midden een Dagelijks Bestuur van ten minste zeven leden met een voorzitter. De voorzitter van de Kringraad is tevens voorzitter van het DB.

De Kringraad voert het financieel beheer, stelt een beschermingsplan vast en geeft het personeel instructies. Elke Kring heeft ook een Kringhoofd of commandant welke belast is met de dagelijkse leiding van de dienst.
De hoofdcommandopost van de Kring BR 1 was ondergebracht in het gebouw aan de Zandstraat 13, de villa Roucouleur te Vught. Deze post was tegelijk het rayon I en bezit een telefoon- en radiocentrale en een noodagregaat.
 * 
Het adres van dit historische pand daterend uit 1884 (op perceel C 1785 Vught) heeft thans het adres Glorieuxlaan 4.

Rayoncommandoposten II en III van Kring BR 1 waren aanvankelijk gevestigd in de gemeentehuizen van Boxtel (kelder) en Veghel.
 * 
De gewone BB-vrijwilligers worden noodwachters genoemd.


In iedere gemeente bestaat de B.B. uit optioneel 1 of meer blokploegen van ca. 20 mensen, die de zelfbescherming van bepaalde wijken voor haar rekening neemt. Daarnaast zijn er in de Kring de brandweerkorpsen die in tijd van oorlog onder gezag van het kringcommando worden gesteld. Voorts zijn er Mobiele Geneeskundige teams, elk bestaande uit c. 25 mensen met EHBO- of Rode Kruis opleiding. Ook zijn er Mobiele Reddingsploegen. Deze bestaan uit c. 15 noodwachters ofwel vrijwilligers van de B.B..
Organisatiewijziging en opheffing

Bij KB van 5 jan 1961 (Kringbesluit BB, staatsblad 7) werden de kringindelingen gewijzigd.
De kring Brabant 1 met centrumgemeente Vught en de kring Brabant 6 met centrumgemeente Oss vormden daarbij met de gemeente 's-Hertogenbosch de A - Kring Noord-Brabant a.

De B-Kring Brabant 1 Vught werd daarom opgeheven (liquidatie) bij Kringraadbesluit van 7 juli 1961.
A-Kring Noord-Brabant a
De B.B. in Kringgemeente Vught
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS