Archieven

 938 Polder Jannezand onder Made en Dussen, 1805-2002
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
938 Polder Jannezand onder Made en Dussen, 1805-2002
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Verwijzing naar het Familiearchief

Bij het Noordhollands archief te Haarlem is onder archiefblok 141 het archief van de Familie Van Styrum te Haarlem te vinden. Daarbij zijn toch ook wat stukken van Jannezand terechtgekomen. Zie hieronder.

3.1.4. Stukken betreffende het familiebedrijf "Maatschappij tot Exploitatie van de polders Jannezand, Middelland en Nieuw-Middelland"; aanwezig bij het in 1979 overgebrachte familiearchief Van Styrum naar het Noordhollands archief te Haarlem.


<3.1.4.1. Oprichting en statuten

540. Akte van oprichting van de "Maatschappij Jannezand", met statuten 1897, 1932 en 1957 -met concept; gedrukt
541. Stukken betreffende voorstellen tot wijziging der statuten, 1941-1943 en 1950-1957

3.1.4.2. Stukken betreffende het bestuur

542. Brieven, ingekomen bij de directeur en commissarissen van de "Maatschappij Jannezand", met de minuut van een uitgaande brief, 1940-1941 en 1955-1958 -gedeeltelijk getypt. Met bijlagen, 1941 en 1957 -getypt en gedrukt

3.1.4.3. Stukken betreffende het beheer en de financiële administratie

543. Jaarverslagen, met balans-, winst- en verliesrekeningen daarin opgenomen, van de "Maatschappij Jannezand", 1897-1971 -gedrukt

544. Staten betreffende de revenuen van de verpachte landerijen, behorende tot de "Maatschappij Jannezand", 1897-1916

545. Annonce en catalogus van een publieke veiling der polders Oud- en Nieuw-Jannezand, Oud- en Nieuw-Middelland en Boven- en Benedenplaat, 1897 -gedrukt

3.1.4.4. Stukken betreffende de aandeelhouders

546. Circulaires, ingekomen bij de aandeelhouders van de "Maatschappij Jannezand", houdende uitnodigingen tot vergaderingen en mededelingen van het bestuur, 1896-1971 -gedrukt

547. Lijsten van aandeelhouders in de "Maatschappij Jannezand", 1956 en ongedateerd -gedeeltelijk getypte doorslagen

4. Overige stukken

558. Kaarten van de polder Jannezand en het Zwarte Woud, 1897 en ongedateerd - gedrukt
Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door
(volledig): Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 938 N.V. Polder Jannezand onder Made en Dussen, 1805-1984, inv.nr. ...
(verkort): BHIC, 938 Jannezand, inv.nr. ...
Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2064 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS