Archieven

 938 Polder Jannezand onder Made en Dussen, 1805-2002
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
938 Polder Jannezand onder Made en Dussen, 1805-2002
Inleiding
Het archief
Het archief maakt deel uit van het familiearchief Van Styrum, dat in 1979 werd overgedragen aan het Rijksarchief in Noord-Holland. Het bedrijfsarchief bevond zich voornamelijk in het kantoor van de poldermaatschappij te Hank op Noordbrabants grondgebied. De scheiding die zodoende werd aangebracht tussen familie- en bedrijfsarchief, wordt gerespecteerd doordat het bedrijfsarchief is ondergebracht in het Rijksarchief in Noord-Brabant. In 1992 kwam het bedrijfsarchief terecht bij het Rijksarchief in Noord-Brabant, waar het werd bewerkt en verpakt. De inventaris werd vervaardigd door P. van Hezik.
Er kwam een overeenkomst van schenking met recht op aanvullingen. Omdat het bedrijf immers, de NV Polder Jannezand, nog steeds bestaat (anno 2018, zie website) komen soms aanvullingen op het archief. Zo werd in 2016 een aanvulling van enkele meters overgebracht, die de nodige bewerking met zich mee heeft gebracht. De stukken zijn thans gevoegd waar mogelijk en beschreven en voorzien van zuurvrije omslagen en duidelijke etiketten. Tevens werd een exemplaar geschonken van het boek over polder Jannezand dat in 2000 is verschenen en waarvan dankbaar gebruik is gemaakt voor deze inleiding.

De inventaris met bestaande nummering is zoveel mogelijk gehandhaafd. Soms zijn aanvullingen bijgevoegd. Bijvoorbeeld bij inventarisnummers 35. Het inventarisnummer is hetzelfde gebleven maar de aanvulling is verwerkt door uit te breiden als 35.1, 35.2., 35.3 enz.
De aanvulling van 2016 betrof veel stukken van de NV Jannezand en deze nieuwe beschrijvingen zijn gewoon doorgenummerd beginnend vanaf inventarisnummer 94.
Het jaar 1897 en de stichting van een NV is als cesuur gezien om het archief te verdelen in twee hoofdafdelingen. In afdeling I is sprake van beheer voornamelijk door onder meer correspondentie tussen eigenaar en rentmeester gedurende de periode 1805-1896. Na de omzetting tot NV vanaf 1897 tot aan de verkoop in 2000 is in de verslagen van besprekingen en notulen van de vergaderingen van aandeelhouders, commissarissen en directeur te lezen hoe en waarom het beleid zich ontwikkelt.

Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2064 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS