Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Leproserie van Terbank
Familie de limpens
Kaart van Aarle-Rixtel
Handschriftenverzameling
Leeszaal inventarissen
Nadere toegangen
Uittreksels uit akten, inventarisnrs 292-335 van de Rekenkamer van Brabant, de betrekking hebben op grondgebied huidige provincie Noord-Brabant
Inleiding
Uittreksels
332. Door Rekenkamer van Brabant uitgevaardigde beschikkingen en ordonnanties, minuten en kopieën
349 1639, 18 maart.
Toestemming aan Adriaan Coomans, schout van Oisterwijk, om geen rekening en verantwoording te hoeven afleggen wegens zijn ontvangsten over de periode 1627-1635, op voorwaarde dat hij terstond £ 135 Artois contant betaalt. Kort na zijn benoeming als opvolger van Philips de Wale in 1635 werd wijlen Jasper van den Broeke in dezelfde functie benoemd. Na de val van 's-Hertogenbosch werd hij door de Staten van Holland [sic] gevangen gezet. Nadelig is ook het vonnis van de Raad van Brabant uit 1623 waarbij de opbrengst van de criminele rechtspraak werd toegekend aan de hoogschout. Hem komen nu alleen de opbrengsten toe wegens civiele boeten, boeten op kleine strafzaken zoals messen trekken e.d., de publicatie van plakkaten en het aanstellen en afzetten van borgemeesters en schepenen.
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant
Inventaris
Nadere toegangen
Uittreksels uit akten, inventarisnrs 292-335 van de Rekenkamer van Brabant, de betrekking hebben op grondgebied huidige provincie Noord-Brabant
Uittreksels
332. Door Rekenkamer van Brabant uitgevaardigde beschikkingen en ordonnanties, minuten en kopieën
349 1639, 18 maart.
Toestemming aan Adriaan Coomans, schout van Oisterwijk, om geen rekening en verantwoording te hoeven afleggen wegens zijn ontvangsten over de periode 1627-1635, op voorwaarde dat hij terstond £ 135 Artois contant betaalt. Kort na zijn benoeming als opvolger van Philips de Wale in 1635 werd wijlen Jasper van den Broeke in dezelfde functie benoemd. Na de val van 's-Hertogenbosch werd hij door de Staten van Holland [sic] gevangen gezet. Nadelig is ook het vonnis van de Raad van Brabant uit 1623 waarbij de opbrengst van de criminele rechtspraak werd toegekend aan de hoogschout. Hem komen nu alleen de opbrengsten toe wegens civiele boeten, boeten op kleine strafzaken zoals messen trekken e.d., de publicatie van plakkaten en het aanstellen en afzetten van borgemeesters en schepenen.
Folionummer:
46r
Zie ook
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS