Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Nadere toegangen
Uittreksels uit akten, inventarisnrs 292-335 van de Rekenkamer van Brabant, de betrekking hebben op grondgebied huidige provincie Noord-Brabant
Uittreksels
332. Door Rekenkamer van Brabant uitgevaardigde beschikkingen en ordonnanties, minuten en kopieën
350 1639, 6 oktober.
Toestemming aan Marcus van Gerwen, schout van Peelland, om geen rekening en verantwoording te hoeven afleggen wegens zijn ontvangsten over de periode 1623-1638 wegens diverse omstandigheden. De boeten uit de criminele rechtspraak zijn sinds 1623 voorbehouden aan de hoogschout. Aangezien hij weigerde de eed van trouw af te leggen aan de Staten-Generaal werd hij gevangen genomen en hij heeft zich moeten loskopen. Een verzoek om te mogen 'composeren' werd door de Rekenkamer geweigerd. Het is hem echter onmogelijk om te komen rekenen, omdat hij zijn papieren is kwijtgeraakt.
Hij moet voor de periode 1622-1629 £ 165 Artois betalen aan de president van de Rekenkamer en daarnaast het gebruikelijke pennegeld. Voor de periode na de val van 's-Hertogenbosch moet hij verklaringen overleggen van de dorpen in zijn ressort dat hij geen boeten heeft opgelegd.
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
Inventaris
Nadere toegangen
Uittreksels uit akten, inventarisnrs 292-335 van de Rekenkamer van Brabant, de betrekking hebben op grondgebied huidige provincie Noord-Brabant
Uittreksels
332. Door Rekenkamer van Brabant uitgevaardigde beschikkingen en ordonnanties, minuten en kopieën
350 1639, 6 oktober.
Toestemming aan Marcus van Gerwen, schout van Peelland, om geen rekening en verantwoording te hoeven afleggen wegens zijn ontvangsten over de periode 1623-1638 wegens diverse omstandigheden. De boeten uit de criminele rechtspraak zijn sinds 1623 voorbehouden aan de hoogschout. Aangezien hij weigerde de eed van trouw af te leggen aan de Staten-Generaal werd hij gevangen genomen en hij heeft zich moeten loskopen. Een verzoek om te mogen 'composeren' werd door de Rekenkamer geweigerd. Het is hem echter onmogelijk om te komen rekenen, omdat hij zijn papieren is kwijtgeraakt.
Hij moet voor de periode 1622-1629 £ 165 Artois betalen aan de president van de Rekenkamer en daarnaast het gebruikelijke pennegeld. Voor de periode na de val van 's-Hertogenbosch moet hij verklaringen overleggen van de dorpen in zijn ressort dat hij geen boeten heeft opgelegd.
Folionummer:
78v
Zie ook
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS