skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Rekenkamers: cartularia en registers
647 Akten, voornamelijk van machtiging, van korting, van legitimatie en van afschaffing, dienende ter verificatie van rekeningen audiencier van Brabant, wegens ontvangst zegelrecht, grossen, kopieën, met 18e eeuwse indexen (steeds achter afzonderlijke registers), 1564-1569
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
Inventaris
Rekenkamers: cartularia en registers
647 Akten, voornamelijk van machtiging, van korting, van legitimatie en van afschaffing, dienende ter verificatie van rekeningen audiencier van Brabant, wegens ontvangst zegelrecht, grossen, kopieën, met 18e eeuwse indexen (steeds achter afzonderlijke registers), 1564-1569
Datering:
1564-1569
NB:
Betreft bijlagen bij rekeningen audiencier van Brabant over 1 oktober 1564-15 mei 1569.
Vergelijk notitie op folio 1 inventarisnr 645.
Opschrift op 18e eeuws folionr 306: 'Registre van remissien ende oepenen brieven, met zijden snoeren ende gruenen ende rooden wasse bezegelt bij mynen heere den cancellier ende den zegele van Brabant zyndert den iersten dach van octobri anno xvc achtentsestich totten lesten dach van septembri anno xvc negenentsestich'.
Aantekening op 18e eeuws folionr 350: 'Registre van den remissien ende legittimatien besegelt zindert den xii dach van februari o anno xvc lxviii stilo Brab. totten xven dach der maent van meye anno xvc lxix daernaest volgende, beyde incluys' .
Opschrift op 18e eeuws folionr 349 (schutblad): 'Registre van den remissien ende legittimatien gezegelt zedert xiien februari j anno lxviii stilo Brabantie totten xven may xvclxix dat den audiencier d'Overloope hiertoe is gecommitteert'.
Kenmerken
Datering:
1994-1998
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS