Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Raad en Leenhof van Brabant in Brussel
27 Leenboek van Meierij van 's-Hertogenbosch, circa 1500-circa 1527
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant
Inventaris
Raad en Leenhof van Brabant in Brussel
27 Leenboek van Meierij van 's-Hertogenbosch, circa 1500-circa 1527
Datering:
circa 1500-circa 1527
NB:
Per plaats of groep van plaatsen. Voorin inhoudsopgave op plaatsnaam. Bij posten wordt vaak verwezen naar oudere leenverheffingen met data soms teruggaand tot circa 1430. Boek wordt naar opschrift wel aangeduid als 'leenboek van het kwartier 's-Hertogenbosch 1423 à 1528'. Aan de hand van de handschriften en vermelde data kan het aanleggen van het register gedateerd worden tussen circa 1495 en 1505. Het hierboven als origineel van inv.nr 20 vermelde Bosch' Strick Grefier is vermoedelijk omstreeks 1515 ontstaan als kopie van inv.nr 27, waarna beide nog over verschillende periodes zijn bijgehouden. Teksten tot circa 1527 zijn vrijwel identiek. Alleen zijn soms posten die in inv.nr 27 doorgehaald zijn, niet meer opgenomen in inv.nr 20.
Zie ook collectie schaduwarchieven inventarisnr 277 (fotokopie).
Leproserie van Terbank
Familie de limpens
Kaart van Aarle-Rixtel
Handschriftenverzameling
Leeszaal inventarissen
Nadere toegangen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS