skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Leeszaal inventarissen
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
Inventaris
Leeszaal inventarissen
0.I003/1. Gachard, L., Inventaire des cartes et plans manuscrits, in: "IDEM, Inventaire des cartes et plans manuscrits et gravés qui sont conservés aux Archives générales du Royaume" (Bruxelles 1848) 1-300.
Betreft collectie kaarten en plattegronden, 1 reeks, getekende kaarten en plattegronden, nrs 1-2185.
0.I012/1. Piot, C., Inventaire des cartes et plans manuscrits. Deuxième supplément, in: "Troisième supplément à l'inventaire des cartes et plans" (Bruxelles 1879) 1-171.
Betreft collectie kaarten en plattegronden, 1e reeks, getekende kaarten en plattegronden, nrs 2186-3329.
0.I003/2. Gachard, L., Inventaire des cartes et plans gravés, in: "IDEM, Inventaire des cartes et plans manuscrits et gravés qui sont conservés aux Archives générales du Royaume" (Bruxelles 1848) 301-368.
Betreft collectie kaarten en plattegronden, 1e reeks, gegraveerde kaarten en plattegronden, nrs 1-499.
0.I012/2. Piot, C., Inventaire des cartes et plans gravés. Deuxième supplément, in: "Troisième supplément à l'inventaire des cartes et plans" (Bruxelles 1879) 173-192.
Betreft collectie kaarten en plattegronden, 1e reeks, gegraveerde kaarten en plattegronden, nrs 500-594.
0.I115. Catalogue de la collection des "Manuscrits divers". Handschriftenverzameling, inventarisnrs 1-5176 (Bruxelles 1956). N.B. In typeschrift, met toevoegingen (inventarisnrs 5129-5176) in handschrift.
0.I007. Galesloot, L., "Inventaire des archives de la Cour féodale de Brabant" (Bruxelles 1870-1884), deel 1
0.I013. Galesloot, L., "Inventaire des archives de la Cour féodale de Brabant" (Bruxelles 1870-1884), deel 2
0.A005. Galesloot, L., "Inventaire du Notariat Général de Brabant, et des protocoles qui y ont été réunies (. . .)" (Bruxelles 1862) N.B. Met annotaties.
0.A061. Buntinx, J. enz, "Archives générales du Royaume. Archives ecclésiastiques. Chartier de l'abbaye de Ste. Gertrude à Louvain", deel 1, pag. 1-191: regesten van oorkonden nrs 1-700, 2 oktober 1192-18 december 1379 N.B. In typeschrift, met correcties in handschrift. Oorkonden berustende in archief abdij van Sint-Geertrui in Leuven.
0.A062. Buntinx, J. enz, "Archives générales du Royaume. Archives ecclésiastiques. Chartier de l'abbaye de Ste. Gertrude à Louvain", deel 2, pag. 192-353: regesten van oorkonden nrs 701-1289, eind maart 1381 (nieuwe stijl)-26 mei 1431 N.B. In typeschrift, met correcties in handschrift. Oorkonden berustende in archief abdij van Sint-Geertrui in Leuven. Deze regestenlijst eindigt met oorkonde 26 mei 1431. Van de oorkonden, daterend van na die datum, zijn geen regesten vervaardigd.
0.A128. "Inventaire des bijlages de la Chambre des Comptes", deel 1 N.B. Inventarissen 2e Afdeling, 333-336.
0.A129. "Inventaire des bijlages de la Chambre des Comptes", deel 2 N.B. Inventarissen 2e Afdeling, 333-336.
0.A130. "Inventaire des bijlages de la Chambre des Comptes", deel 3 N.B. Inventarissen 2e Afdeling, 333-336.
0.A131. "Inventaire des bijlages de la Chambre des Comptes", deel 4 N.B. Inventarissen 2e Afdeling, 333-336.
0.A135. "Catalogue de la collection des Manuscrits divers. Suite", Handschriftenverzameling, inventarisnrs 5174- 5264 (= supplement)
0.A136. Nelis, H., "Table des noms figurant dans la collection Manuscrits divers, du no. 1 à no. 1147, du no. 2771 à no. 3783 (?) et à partir du no. 5102" / Index en lijst met namen aangetroffen in Handschriftenverzameling, nrs 1-1147, 2771-3783 (?) en vanaf 5102.
Betreft alfabetische index op trefwoorden op Leeszaal, Inventarissen, I 115 en A 135, inventarisnrs 1-1147, 2771- 3783, en 5102 en verder.
0.BT005. "Inventaire du fonds de la Contadorie des Finances / Inventaris van het archief van de Contadorie van Financiën" (Archives générales du Royaume, Instruments de recherche à tirage limité, 5, Bruxelles 1975)
0.BT16. "Cartes et plans (inventaire manuscrit) / Kaarten en plannen", (inventaris in handschrift) (typeschrift, Brussel 1988), deel I N.B. Er zijn tevens gedrukte inventarissen van gegraveerde kaarten en plannen (Gachard 1848 en Piot 1879). De kaarten en plannen in deze 'inventaris in handschrift' betreffen zowel gegraveerde als manuscript kaarten en plannen (de toelichting voorin is wat dit betreft verwarrend).
Indeling: I. Pays divers / II. Villes, villages, seigneuries / III. Terres, prés enz / Zie verder 0.BT17
0.BT17. "Cartes et plans (inventaire manuscrit) / Kaarten en plannen", (inventaris in handschrift) (typeschrift, Brussel 1988), deel II N.B. Zie 0.BT16. Indeling: IV. Edifices civils, chateaux enz / V. Edifices religieux enz / VI. Fleuves enz / VII. Chaussées et chemins / VIII. Limites et frontières / IX. Fortifications / X. Champs de batailles enz / XI. Registres et atlas / XII. Cartes géologiques, topogr. Enz / XIII. Cartes et plans divers. Zie verder de inhoudsopgave op deel I en II achterin dit deel.
0.BT71. Lejour, E., "Raad van Brabant, algemeen overzicht en chronologische lijst van processen / Conseil de Brabant, aperçu général et relevé chronologique des procès, circa1464-1795", 1989 N.B. Typeschrift, inventarissen 3e Afdeling nr 85).
0.BT109. Nelis, H., "Inventaire analytique des archives de l'Audience et des Papiers d'Etat. Exemplaire annoté Salle de lecture A.G.R. Archives générales du Royaume, Instruments de recherche à tirage limité, 109-110", deel 1, (Brussel 1992)
0.BT110. Nelis, H., "Inventaire analytique des archives de l'Audience et des Papiers d'Etat. Exemplaire annoté Salle de lecture A.G.R. Archives générales du Royaume, Instruments de recherche à tirage limité, 109-110", deel 2, (Brussel 1992)
0.BT118. Cuvelier, J., "Handschriftenverzameling. Klapper van de nummers 1148-2771 / Manuscrits divers. Index des numéros 1148-2771.Archives générales du Royaume, Instruments de recherche à tirage limité, 118", (Brussel 1992).
Betreft alfabetische index op trefwoorden op Leeszaal, Inventarissen, I 115, inventarisnrs 1148-2771.
0.BT124. Lejour, E., "Inventaire détaillé des archives de la famille De Brouchoven. Archives générales du royaume, Instruments de recherche à tirage limité, 124" (Brussel 1993)
0.INVGORISSEN. Gorissen, P., "Inventaire supplémentaire des registres des Chambres des comptes", circa 1940N.B. Typeschrift. Inventarissen 2e Afdeling nr 5 ter. Betreft deel VII van inventaris Rekenkamers, delen. Deel I-VI zijn gedrukt. M. Gachard stelde delen I-III samen (1837, 1845 en 1851), A. Pinchart delen IV en V (1865 en 1879) en H. Nelis deel VI (1931). Deel VII omvat inventarisnrs 50964-51728. Zie ook aantekening van Gorissen achterin deel VII.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS