skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 Index notarieel protocol Boxtel (1054.423)
 
 
Zoek in deze nadere toegang
 
 
 
beacon
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
1 Voor mij notaris Corn. Wittebol, residerend te Boxtel, verscheen heer en meester Gerard van Zantvoort als in opdracht van de heer Poelen en hij verhuurt aan Johan Leendert Liefkens een perceel, eigendom van de heer Polen, gelegen te Littoijen groot 2 morgens. De huur loopt voor 3 jaar ingaande 1704 en eindigend met Kerstmis 1706. De huur bedraagt jaarlijks 8 gulden, vrij van alle lasten (die komen dus voor rekening van de huurder). De huurder moet verder alle schouwen onderhouden en de burenverplichtingen nakomen en dat mag niet op de huur in mindering komen. Partijen beloven deze afspraken na te komen. Actum te Boxtel 28 december 1703 in aanwezigheid van de heer Lambert van Kessel en sr. Baudewijn van Zantvoort, poorters van de stad Den Bosch als getuigen. Ondertekend : G. van Zantfoort, Jan Lindert Liefkens, L.J. van Kessel, B. van Zantfoort, quod attestor Corn. Wittebol, notarius publicus.
Datering:
28-12-1703
Soort akte:
Verhuur
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
1054
Inventarisnummer:
423
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
2 Voor mij Cornelis Wittebol notaris residerend te Boxtel, verscheen Jacob Willems van de Loo als man van Handersken, eerder weduwe van Peeter Dirricx van Rundt. Hij belooft per a.s. Pasen anno 1704 aan Mechel Jan Aerts Groenendael , weduwe van Jan Tijssen, die de som van 50 gulden te betalen, met een rente van 2 gulden. Het betreft een geldlening van Pasen 1702 en als er op de vervaldag niet wordt betaald, zal de rente blijven doorlopen. Aldus gepasseerd te Boxtel op 29 december 1703, in aanwezigheid van Bartel Janssen Roetarts en Willem van Orten als getuigen. Ondertekend : merkteken van Jacob Willems van de Loo, Bartel Janssen Roeters, merkteken van Willem van Orten, quod attestor Corn. Wittebol, notarius publicus.
Datering:
29-12-1703
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
1054
Inventarisnummer:
423
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
3 Voor mij notaris verscheen Elen Jan Bancken als vader over zijn minderjarige kinderen verwekt bij wijlen diens vrouw Jenneken. Hij verhuurt aan Nicolaes Cornelis Cuijpers een *stede* land, zoals deze kinderen werd toebedeeld door hun oom Jan Michiels van de Sande. De huur loopt voor twee achtereenvolgende jaren, te weten het huis met Pinksteren, de tuin, hooiland, weiland en driessen per half maart, de akkers en een lopenzaad van de hof per a.s. oogsttijd, stoppelbloot anno 1704 en zo moet alles ook weer worden nagelaten. Het voorlijf is 24 gulden per jaar met Pinsteren te betalen, verder jaarlijks 6 en een halve zak koren, twee delen rogge en een deel boekweit, de boekweit in de dorstijd te leveren en de rogge met Lichtmis, verder komen alle verpondingslasten en dorpslasten voor rekening van de huurder. De lasten die op het hooiland genoemd de Couvoort worden gezet en de andere lasten die aan de eigenaar worden opgelegd, komen voor rekening van de verhuurder. De pachter moet het huis onderhouden en repareren met het materiaal van de verpachter en elk jaar 3 vijmen dakstro op het huis leggen. De pachter moet zorgen dat er geen schade aan de houtgewassen ontstaat door hakken, vlaggen of met vee en moet de burenplichten nakomen. Als borg voor de pachter treedt op Anneken weduwe van Cornelis Cuijpers en Jan Cornelis Cuijpers, resp.moeder en broer van de pachter. Aldus gepasseerd te Boxtel op 21 januari 1704 in aanwezigheid van Jan Handricks van Hall en Anthonij van der Linde als getuigen. Ondertekend : Elen Jan Bancken, merkteken van Niclaes Cornelis Cuijpers, Jan Cornelis Cuijpers, merkteken van Anneken weduwe van Cornelis Cuijpers, merkteken van Jan Hendrickx van Hall, Anthonij Reijnders van der Linden, quod attestor Corn. Wittebol, notarius publicus.
Datering:
21-01-1704
Soort akte:
Verhuur
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
1054
Inventarisnummer:
423
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
4 Voor mij Cornelis Wittebol, notaris residerend te Boxtel verscheen Adriaen van Mijs, wonend te Boxtel in herdgang Tongeren, en belooft op 10 juli 1704 aan de weduwe van Johan de Lavigne, de som van 100 gulden te betalen met onderwijl een rente van 4 gulden 10 stuivers. Het betreft geleend geld dat op 10 juli 1703 werd geleend. Als het geld niet op de vervaldag wordt betaald, zal de rente blijven doorlopen totdat de hoofsom is voldaan. (in marge : Theodorus de Lavigne bekent de som te hebben ontvangen op 26 september 1707 samen met de rente). Actum 21 januari 1704 in aanwezigheid van Sijmon van Oers en Jan Tijssen van Vlijmen als getuigen. Ondertekend. Adriaen van Mijs, Sijmon van Oers, merkteken van Jan Tijssen van Vlijmen, quod attestor Corn. Wittebol, notarius publicus.
Datering:
21-01-1704
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
1054
Inventarisnummer:
423
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS