skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

 1735 Parochie H. Theobaldus en H. Antonius van Padua te Overloon, 1655-1985
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
14e - 18e eeuw
19e -21e eeuw
1735 Parochie H. Theobaldus en H. Antonius van Padua te Overloon, 1655-1985
Inleiding
19e -21e eeuw
Toen in 1800 de kerk werd teruggeven was die zo bouwvallig dat men nog geruime tijd de schuurkerk bleef gebruiken. Pas in 1822 werd de opgeknapte en uitgebreide kerk ingezegend. In 1882 kwam er nog een toren bij.

Een nieuwe kerk

Onder pastoor van Coll ( 1904-1918 ) werd een heel nieuwe kerk gebouwd.

In 1911 werd met de bouw van nieuwe kerk in neoromaanse stijl begonnen naar een ontwerp van architect J. Stuyt. De oude toren bleef behouden en verkreeg een echte spits.

In 1936 werd de kerk uitgebreid met zijbeuken.

Tijdens de slag om Overloon (september-oktober 1944) werd de parochiekerk verwoest. Weldra werd een schuur als noodkerk ingericht.

Weer een nieuwe kerk

Men begon weer aan een nieuwe kerk naar een ontwerp van architect J. Strik uit Boxmeer. Samen met de toenmalige pastoor van Boxtel bezocht hij vele kerken en werd geïnspireerd door een Zwitserse kerk. De eerste steenlegging vond plaats op 8 december 1955.

Met Kerstmis 1956 werd de kerk in gebruik genomen.
Sinds de bouw van de nieuwe kerk draagt de parochie en de parochiekerk ook de naam van de H. Antonius van Padua.
Dat komt omdat de parochie voor de kerkbouw flinke donaties heeft gekregen van de Stichting Kerkbouw Den Bosch. De stichter van dit fonds had bepaald dat zijn geld bestemd was voor het stichten van kerken gewijd aan de H. Antonius van Padua. (zie inv.nr. 58)
Beschrijving van de kerk

Alle lijnen van het gebouw lopen naar het priesterkoor, het front is breder, terwijl de vloer helt, zodat het zicht op het altaar goed is. De voorstellingen in metselwerk, uitgevoerd aan de buitenkant van de kerk, beelden de Schepping en de Allerheiligste Drie-Eenheid uit.
De drie klokken in de klokkentoren hangen in weer en wind. De kleine klok, een geschenk van een parochiaan, weegt 350 kg, de grote klok heeft een gewicht van 850 kg, de middelste klok is na de klokkenroof in de oorlogsjaren teruggebracht.
Ook het H. Hartbeeld buiten naast de doopkapel en het doopbekken in de doopkapel ofwel de St.-Theobalduskapel hebben de verwoesting van Overloon in 1944 overleefd. Dit doopbekken – oorspronkelijk een wijwatersvat – is volgens kenners 15e eeuws.
In de kerk ziet u meerdere beelden. Allereerst in de genoemde kapel het neo-gotische beeld van onze patroonheilige, de H. Theobaldus, in opdracht van Pastoor van Empel gemaakt door de Firma Thissen uit Roermond. Dit beeld is een van de weinige kunstschatten uit de vooroorlogse kerk.
Het hoofdaltaar is geschonken door de R.K. Bond van Kolenhandelaren in 1955 die de H. Theobaldus als patroon had.
Het kruisbeeld, waarschijnlijk 17e eeuws achter dit altaar, komt ook uit de vooroorlogse kerk.
De andere beelden in de kerk zijn naoorlogs. Er zijn 4 gepolychromeerde beelden van Maria, Jozef, Antonius van Padua en Theobaldus, allen van kunstenaar Leo Geurtjens.
Eveneens treft u in de kerk drie beelden aan in blank hout: H. Hart, Theresia van Lisieux en Donatus, ( de beschermheilige tegen bliksem, donder en onweer en andere natuurrampen ) gemaakt door kunstenaar Piet van Dongen.

Rijksmonument

Op 15 oktober 2007 maakte minister Plasterk van Cultuur het voornemen bekend om honderd topmonumenten uit de wederopbouwperiode de status van beschermd rijksmonument te verlenen. Honderd objecten met bijzondere architectuur of nationale herinneringswaarde gebouwd tussen 1940 en 1958.

Bij de selectie van deze honderd objecten was de kerk van de H.H. Theobaldus en Antonius van Padua opgenomen. Op 19 maart kwam het bericht dat de status van rijksmonument is toegewezen.
De meest markante kenmerken van het kerkgebouw zijn de onregelmatige vijfhoekige grondslag met een licht hellend dak dat wordt gedragen door stalen spanten, de door middel van een gang verbonden doopkapel, de in reliëf gemetselde afbeeldingen aan de voorzijde voorstellende de Schepping en de Heilige Drie-eenheid.

In de omschrijving is de toepassing van beton voor de toren, de dakrand, de vensters en een aantal skeletelementen opgenomen, evenals de sierbetonblokken, gevuld met gekleurd handgedreven glas en de opengewerkte constructie van de toren, waarin de drie klokken hangen.
Wat het interieur betreft worden onder andere genoemd de lichthellende vloer, het ongehinderde zicht op het priesterkoor, de glas in lood ramen met abstracte motieven en de daarbij passende plafonddecoratie en de vele mooie beelden en voorwerpen die de kerk sieren.
Herindelingen parochies

Vanaf 1 maart 2003 vormt de parochie Overloon een parochiale eenheid met Stevensbeek en Westerbeek.
Vanaf 28 november 2010 vormt de parochie Overloon, samen met 10 andere parochies een eenheid, met de naam Parochie Maria, Moeder van de Kerk.
Vanaf 01-01-2014 is er ook sprake van één Parochie, met één Pastoraal Team, één Bestuur en één Pastoraatsgroep.

Pastoors
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2033 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS