skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
12.415 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Regest441 1465 april 20
Int jair ons Heren duysent vyerhondert viventsestich, twintich dage in Aprelle.
Voor Peter van Buyten en Wytman van Meer, schepenen te Breda, heeft Marie, dochter van Jan Maynen en weduwe van Rombouts Boots, met haar man en voogd Hendrik Claes Smitszoon, samen met Wouter Usselen als voogd en Gielis van Vlymmeren als toeziender over de onbejaarde kinderen, de erfgoederen gedeeld. [zie ook nrs. 492, 566]
NB:
Origineel : Karters, nr. 329, op 12-28 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde: Meerten Peter Hermans wedue xxiij st. iij oort. Gasthuys eynt. N°. N° (XVIe e.). — Nu. 27 (doorgehaald). — n. 28 (XVIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest440 1465 maart 26
... anno a nativitate ejusdem millesimo sexagesimo quinto, indictione decima tercia, mensis martii die vicesimasexta, hora....
Notaris Wilhelmus Stephani van Breda, akteert dat Gerardus zoon van Petrus Bruynen van Oosterhout schenkt aan St. Catharinadal, in tegenwoordigheid van Egidius Decani, den zaakgelastigde van het klooster, een cijns van 28 stuivers te ontvangen naar inhoud van den schepenbrief van 15 Februari 1465 (nr. 439).
NB:
Origineel: Karters, nr. 328, op 25-25 cM., met notaristeeken voorzien.
Op rugzijde : Instrument van xxviij stuyvers. Geryt Bruynen toesterhout (XVe e.). — Nu. 1 — Van de Coywye 28 st. (XVIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest439 1465 februari 15
Intjaer ons Heeren M.CCCC. ende viventsestich, vyfthien daghe in Februario.
Voor Bartholomeus Jans Brouwerszoon en Adriaan Willemszoon, schepenen te Oosterhout, erkennen de gebroeders Jan en Peter, Peters Bruynen kinderen, schuldig te zijn aan Gherit, zoon van hun broeder Peter twee Philippus gouden Burgondische schilden, of 28 stuivers, op 14 loopzaad beemd, de Coewey geheeten, gelegen « tuschen tProost en Robbrechts leen van Drongelen gheheyten Meysendyck streckende, gelegen neven Godevaert Jan Aertnesen soens erve ende Cornelis Peter Cocx erve ». [zie ook nr. 440]
NB:
Origineel: Karters, nr. 327/b, op 14-29 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Gheryt Bruyn xxviij stuvers (XVe e.).
Afschrift : Cart. A, fol. 54 vso ; cart. B, fol. 114 ; cart. C, fol. 51.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest437 1464 december 18
Int jaer ons Heren duysent vyerhondert vyer ende tsestich, achtien dage in December.
Voor Adriaan Boot en Jan Lambrecht Snoeyenzoon, schepen van Terheyden, heeft Cornelie Willems Donckersdochter, met Jan Mathijszoon haar man en voogd, verkocht aan Claas Roelof Claassoenszoon eene beemd van 3 bunder in 't Zonzeel, tusschen Cornelis Huygh Dyrcxsoon en Jan Peter Hertszoon en dezes broeder Thielman, grenzende aan Thielman reeds genoemd en aan de Steenbergsche vaart. [zie ook nr. 470]
NB:
Origineel : Karters, nr. 325, op 12-26 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Ja. per Goessen. — Claes Roelof Claess. (XVe e.). — Dit syn die beemden tZonzeel in Huyden (XVIe e.). — A XVIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 101.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest429 1462 october 11
Datum Premonstrati nostro sub sigillo anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, mensis octobris die undecima.
Simon de la Terrière, abt generaal van Prémontré, geeft zijne toestemming tot de uitvoering van de hervormingsbulle van Paus Pius II, van 8 Dec. 1461 (nr. 427).
NB:
Origineel : Karters, nr. 317, op 10-26 cM., met nog een fragment van het zegel op groen was.
Op rugzijde : Commissio generalis ut privilegia publicentur 1462 (XVIIe e.).
Afschrift : Karters, nr. 318, (XVIe e.), met op rugzijde: Potestas reformandi, 1462, 11 octob. — Litt. P. (XVIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest425 1461 maart 3
Int jair ons Heeren duysent vierhondert eenentsestich, drye daghe in Meerte.
Voor Peter die Bye en Willem Jan Beryssone, schepenen in het Hof ten Brake te Chaem, erkent Lijsbet Ghysbrechtsdochter Vander Eyck met Jan Aelbrechtssone haar man en voogd verkocht te hebben aan Margriet Claas Sterckendochter en vrouw van Hendrik Michielszoon één mudde rogge erfpacht, geërfd van Peter Jans Moelnerensoen, haar overleden man, naar inhoud van den schepenbrief van 7 Sept. 1436 (nr. 334).
NB:
Origineel : Karters, nr. 259, op 9-25 cM., met 2 zegels in bruin was, doorgestoken met de karters van 7 Sept. 1436 en 30 Sept. 1437.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift : Cart. B, fol. 174 vso ; cart. C, fol. 125.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest424 1460 december 16
Int jair ons Heren duysent vyerhondert ende tsestich, sesthien daghe in December.
Voor Mathijs vander Byestraten en Jan Jan Claeussoonszoon, schepenen in Gilze, verkoopt Sophie, dochter van wijlen Jan van Ghilze, met haar man en voogd Peter Snellaertszoon, aan Peter Henricxzoon van Chaem, genaamd van Ryele, 2 veertel rogge erfpacht naar voorwaarden van den schepenbrief van 8 Maart 1454 (nr. 399).
NB:
Origineel : Karters, nr. 310, op 9-25 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook met de akte van 8 Maart 1454.
Op rugzijde : J. per Goessen (XVe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 157 vso ; cart. C, fol 110 vso .
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest422 1460 october 22
Int jaer ons Heeren duysent vyerhondert ende tsestich, tweentwintich dage in October.
Voor Florijs van Nispen en Robbrecht van Drongelen, schepenen in Breda heeft Jewyn Lathouwers verkocht aan Jan Ploys 2 gouden Arnoldusgulden, naar inhoud van den schepenbrief van 3 Dec. 1453 (nr. 398).
NB:
Origineel : Karters, nr. 297 op 9-24 cM., voorheen voorzien van 2 zegels op dubbele strook.
Op rugzijde : Jan Ploys. — J. per Goessen (XVe e.).
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest418 1459 september 26
Inden jaer ons Heeren dusent vierhondert vyftich ende negene, in Septembri sesse ende twentich dage.
Voor Hendrik Lemmens, Aart Meeuszoon, Godschalk vanden Leemputte en Wouter vanden Elsacker, schepenen in het land van Hoogstraten, heeft Margriet van Ringelberge overgegeven aan haar dochter Johanna, « gezellin » van Jan vander Schueren, 10 veertel rogge erfrente, vroeger toebehoorend aan den ouden Severijn Goertzoon in de parochie van Meer. Tot deze gift geeft Hendrik Florijs Wyenzoon, als man en voogd van Margriet, zijne instemming. [zie ook nr. 419]
NB:
Origineel : Karters, nr. 304, op 9-33 cM., met vier zegels in bruin was op dubbele strook.
Op rugzijde : Adriaen Geerit Stoopkens. Onder Hoechstraten x loop Rog (XVe e.). — Nu. 5. — rest 2 veertelen en half (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 176 ; cart. C, fol. 128.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest416 1459 juni 10
Anno a nativitate ejusdem Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono, indictione septima, mensis vero junii die decima, hora nona....
Voor notaris Willem Stephani van Breda, heeft Margareta, priorin van St. Catharinadal ontvangen van Johannes en Henricus vander Beken van Antwerpen, voor Adriana dochter van Hendrik Adriaans, aanvaard als kloosterzuster, de som van 200 florijn, ieder 10 schellingen.
NB:
Origineel : Karters, nr. 301, op 40-36 cM., met notarismerk voorzien.
Op rugzijde : Instrumentum ex parte domicelle Adriane. — Henrix dochter haer instrument (XVe e.). — A° 1490 twee sisteren rogge, — Af gelost 1492. Q (XVIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS