Archieven

 2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
466 1392 oktober 15
In choro parochialis ecclesie in Huesden.
Notaris Renerus Nicolauszn van Ethen, clericus van Traiectum, instrumenteert, dat heer Walterus Spiering, priester en kanunnik van Huesden, provisor van de bisschop in het gebied van Huesden, na dagvaarding de hier aanwezigen: Bernardus Hermannuszn Teye van Os, clericus, Henricus van Doerne en vrouwe Christina d.v.w. Renerus Zijlmaker voor hem, notaris, heeft laten getuigen omtrent het testament van wijlen heer Reyngoldus van Emmichoven, proost van Berna, op zijn ziekbed uitgesproken, waarbij hij eerstens heeft geschonken aan heer Robertus, abt van Berna, 100 goudgulden, die Nicolaus Wolf van Woudrichem hem nog schuldig was, tot bouw van een nieuwe muur tussen het werkhuis en de schaapskooi (in Berne); vervolgens aan het klooster en het fonds der pitanties - elk voor de helft - een cijns van 5½ pond uit een huis, hofstede en boomgaard in Heesben; aan Aleydis, dochter van zijn broer, 24 gulden, die Severinus in Woudrichem hem nog schuldig was; tenslotte, dat dit toen in het klooster is geschied op zaterdag na Remigius (dus 5 okt.), vlak voor middernacht; met als getuigen (nu: 15 okt.) Arnoldus, pastoor van Huesden, Ghiselbertus Johanneszn Smits ("Fabri") van Medewen, priester, en Jacobus Sas van Beesde, leek.
2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
Inleiding
Regesten
466 1392 oktober 15
In choro parochialis ecclesie in Huesden.
Notaris Renerus Nicolauszn van Ethen, clericus van Traiectum, instrumenteert, dat heer Walterus Spiering, priester en kanunnik van Huesden, provisor van de bisschop in het gebied van Huesden, na dagvaarding de hier aanwezigen: Bernardus Hermannuszn Teye van Os, clericus, Henricus van Doerne en vrouwe Christina d.v.w. Renerus Zijlmaker voor hem, notaris, heeft laten getuigen omtrent het testament van wijlen heer Reyngoldus van Emmichoven, proost van Berna, op zijn ziekbed uitgesproken, waarbij hij eerstens heeft geschonken aan heer Robertus, abt van Berna, 100 goudgulden, die Nicolaus Wolf van Woudrichem hem nog schuldig was, tot bouw van een nieuwe muur tussen het werkhuis en de schaapskooi (in Berne); vervolgens aan het klooster en het fonds der pitanties - elk voor de helft - een cijns van 5½ pond uit een huis, hofstede en boomgaard in Heesben; aan Aleydis, dochter van zijn broer, 24 gulden, die Severinus in Woudrichem hem nog schuldig was; tenslotte, dat dit toen in het klooster is geschied op zaterdag na Remigius (dus 5 okt.), vlak voor middernacht; met als getuigen (nu: 15 okt.) Arnoldus, pastoor van Huesden, Ghiselbertus Johanneszn Smits ("Fabri") van Medewen, priester, en Jacobus Sas van Beesde, leek.
NB:
a. Oorspr. III. E. 31. Met het handmerk van de notaris. In dorso: Derick Robben tot Heesbeen 6 libras in festo Pasce; modo Willem Peterszn.
b. Afschrift, met vele inkortingen, in Kopieboek Hoevenaars, I, nr.302. Nota: In het Dodenboek van Berne, 1572, staat de commemoratie van de proost op 7 okt.
Zie ook
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 974
Inventaris
stichting
abt Everardus I (1134-1168)
abt Hugo (1168-1176)
abt Godescalcus (1176-1184)
abt Everardus II (1184-1204)
abt Arnoldus I (1213-1224)
abt Theodericus (1223-1228)
abt Ludovicus (1228-1231)
abt Walterus I (1231-1236)
abt Henricus II (1236-1244)
abt Alardus (1244-125.)
abt Balduinus (125.-1268?)
abt Wenemarus (1270-1282)
abt Walterus II (1283-1291)
abt Nicolaus I (1291-1296)
abt Gerardus I (1296-1306)
abt Rodolphus (1307-1312)
abt Nicolaus II (1318-1323)
abt Joannes IV Pape (1329-1353)
abt Joannes V Pape (1352-1372)
abt Joannes VI Bierkens (1515)
abt Johannes Moors (1621-1641)
abt Leonardus Bosch (1641-1668)
abt Lucas Sjongers (1692-1694)
Interregnum (1707-1713)
abt Leonardus Maes (1713-1728)
abt Adrianus de Wit (1784-1793)
abt Jacobus Grevers (1794-1799)
Verzameldossiers Vilvoorde
Interregnum (1799-1805)
abt Petrus Beckers (1805-1823)
Interregnum (1823-1827)
abt Gerardus Neefs (1842-1859)
Parochie Engelen
Oude dossiers en collecties
Kenmerken
Datering:
1134-1857
Vindplaats origineel:
Depot Abdij Berne, Heeswijk-Dinther
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS