skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
529 1407 juli 20
In hospitio mei Wissonis sito infra emunitatem ecclesie Traiectensis.
Notaris Gerardus Heerman instrumenteert, dat Wisso Nicolauszn van Zirixee, namens deken en kapittel van S. Petrus te Traiectum, en Rodolphus Taem, kanunnik van S. Maria aldaar, namens abt en convent van Berna en de proost van Meersberch, als scheidsrechters in het geschil over eigendom en vruchtgebruik van de tienden Scothorst of Ghinckelse Weyde of Vliedert in de parochie van Ameronghen, alsook over de wanbetaling aan deken en kapittel van de tiende Rumelaer, aan Berne voor altijd gegund voor een cijns van 7 schelling, aldus overeenkomen:
1. deken en kapittel gunnen alle tienden voorn. aan Berne voor een cijns van 11 lood zilver;
2. voor St.-Victorsdag (10 okt.) zullen de partijen alle documenten uitwisselen, ook betreffende de juiste begrenzingen e.d.;
3. er worden geen extra vergoedingen voor het rechtsgeding of compensaties in de vorige tiendbetalingen nagevorderd;
4. de scheidsrechters zullen beslissen bij twijfel, onenigheid of onduidelijkheid;
5. dit alles te onderhouden op straffe van 20 oude goudschild;
waarbij de procuratoren van de partijen: Johannes van Leyenberch, Johannes Wael, Johannes Heelt, Johannes van Herculo, alle kanunniken van S. Petrus voor deken en kapittel, en Severinus Wolf, vicaris-perpetuus van S. Salvator, en meester Gherlacus Johanneszn van Dordracum voor het kooster van Berne dit verdrag bekrachtigen, dit alles met volledige inserties van de 2 akten van aanstelling van procuratoren-scheidsrechters door beide partijen, de dato 2 mei en 7 mei 1407 (reg. nrs.521 en 522); en met als getuigen bij deze notariële akte: Alardus van Wyringia en Johannes Visscher, notarissen van het bisdom Traiectum.
572 1415 oktober 26
tSaterdaghes na Sente-Severinusdach.
Schepenen van Huesden oorkonden, dat Willem die Momber zich heeft laten richten aan een hofstede met opstallen en 4 1/2 morgen land, in gebruik door Boyden Kuyst uten Broec in de ban van Babylonienbroec tussen de Broecsche straat en de Dwarswetering, en deze heeft verkocht aan Wouter Aerntszn; en dat Wouter deze weer heeft overgedragen aan Willem tegen een pacht (van 2 mud tarwe).
2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
Inleiding
Regesten
572 1415 oktober 26
tSaterdaghes na Sente-Severinusdach.
Schepenen van Huesden oorkonden, dat Willem die Momber zich heeft laten richten aan een hofstede met opstallen en 4 1/2 morgen land, in gebruik door Boyden Kuyst uten Broec in de ban van Babylonienbroec tussen de Broecsche straat en de Dwarswetering, en deze heeft verkocht aan Wouter Aerntszn; en dat Wouter deze weer heeft overgedragen aan Willem tegen een pacht (van 2 mud tarwe).
NB:
a. Oorspr. III. F. 33. Met restant van zegel van Bernt van den Wyele en het zegel van Gheraet van Derenter. In dorso: Twe mud weyts den convent ende der firmerien. Willem van Gent tot Hoesden. Modo Aert van Gent. Modo Cornelis Buys.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Zie ook
586 1417 augustus 22
Apud Heeswijck in domo habitationis Henrici Volquyns schulteti ibidem, sita ante castrum.
Notaris Henricus Spilmaker, gezegd Gollen, clericus van Leodium, instrumenteert, dat Godscalcus van Veen, abt van Bern, en Ricoldus van Strijn, priester van Bern en pastoor van Heeswijck, goedkeuren, dat heer Henricus de Lecka, ridder, heer van het dorp Heeswijck, voor zijn kasteel aldaar een kapel heeft opgericht ter ere van de heilige Jacobus-apostel en Antonius-belijder, en heeft begiftigd ten gunste van de kapelbedienaar met een pacht van 1 mud rogge uit goederen in Vechel, afkomstig van Gerlacus Knoy, en een pacht van 2 mud rogge uit de windmolen voor het kasteel of uit een ander onderpand; dit met behoud van het recht van de kerk van Heeswijck op de offergaven, gecollecteerd voor het einde van het epistel van de mis - wat hierna tot het einde van de mis wordt gecollecteerd is voor de bedienaar van de kapel, alsook de opbrengst van de offerblok in deze kapel - terwijl beiden, abt en pastoor, aan heer ridder Henricus en zijn opvolgers het patronaatsrecht betreffende de benoeming van een nieuwe rector overdragen; en dat zij tenslotte op Henricus' verzoek ten behoeve van de kapelrector overdragen een zekere, geringe novale tiende en de bijbehorende kleine tiende, onlangs ontstaan, ter waarde van 1 mud rogge uit de Buxhoeve van een zekere Zeelken in de parochie van Berlichem, op voorwaarde, dat elke nieuwe rector deze tiende verheft voor de abt van Berne, waarbij deze dan een paar nieuwe handschoenen worden aangeboden; dit met als getuigen heer Heymericus de Campo, vast kapelaan (vicarius perpetuus) van Schijndel, Nicolaus Wellens en Joannes Brem, priesters en nog 7 andere, met name genoemde personen.
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 974
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1134-1857
Vindplaats origineel:
Depot Abdij Berne, Heeswijk-Dinther
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS