skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

 535 Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Eindhoven, 1832 - ca. 1990
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Aanwijzingen voor de gebruiker
535 Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Eindhoven, 1832 - ca. 1990
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Onderzoekschema hypothecaire boekhouding:.

Uitgaande van de naam van de eigenaar: Via Naamwijzer (1838-1928) naar Algemeen register (1838-1928) naar Overschrijvingsregister, of: Via Algemene naamwijzer (1929-) naar Kadastrale legger (1832-) naar het overschrijvingsregister

Uitgaande van het perceelsnummer: Via register nr. 69 (1838-1928) naar Algemeen register (1838-1928) en naar Overschrijvingstregister, of: Via Register 71 (1838-1928) naar Kadastrale legger (1832-) en dan naar Overschrijvingsregister

Uitgaande van de datum van de akte: Via Dagregister (1838-) naar Overschrijvingsregister

Overigens: Het algemeen register heeft niet aan de verwachtingen voldaan. Het is onvolledig omdat niet alle verkrijgingen (zoals verervingen, verjaringen) werden ingeschreven; en wanneer er geen overdrachten plaats vonden (zoals bij goederen van gemeenten, kerken, instellingen) kon dit register uiteraard geen informatie geven. Nog een bezwaar is dat veranderingen in de kadastrale percelen niet in dit register verwerkt werden. In de praktijk voldoet de kadastrale legger veel beter voor onderzoek. Het algemeen register is per 1 januari 1929 afgeschaft. Voor akten die daarna niet via de kadastrale legger achterhaald zouden kunnen worden -zoals een akte waarbij slechts een erfdienstbaarheid gevestigd wordt- werd toen het losbladig register ingesteld.
Let op: U zult de minuutplannen niet in deze inventaris vinden. Ze zijn op microfiches toegankelijk gemaakt, zodat de kwetsbare originelen niet uit het depot hoeven worden gehaald.
Onderzoek Kadaster: De kadastrale leggers worden bijgehouden aan de hand van gegevens uiit de openbare registers, die berusten op de hypotheekkantoren. De kadastrale legger is een uitstekende bron van informatie voor wie geïnteresseerd is in het bezit aan onroerend goed van een bepaald persoon of in de (eigendoms)geschiedenis van een bepaald perceel of de eventuele bebouwing daarop. Simpelweg in de legger gaan bladeren is echter een omslachtige en tijdrovende bezigheid met onzekere uitkomst. Er zijn in het algemeen twee manieren om de kadastrale legger te benaderen, afhankelijk van het soort informatie waarover men van te voren beschikt dan wel het soort informatie dat men zoekt.
1. Men gaat uit van een bepaald perceel. Of men kent de kadastrale aanduiding daarvan al (bijvoorbeeld uit een notariële akte of een memorie van successie), of men kent bijvoorbeeld een adres. Via de kadastrale kaart (overzichtskaart en sectiebladen) kunnen in dat laatste geval sectie-aanduiding en perceelnummer achterhaald worden. Via het verwijzingsregister (register 71) kunnen de artikelen van de legger achterhaald worden waarin het gezochte perceel voorkomt.
2. Men gaat uit van een bepaald persoon. Raadpleeg dan eerst de Alfabetische naamlijst. Deze verwijst naar de artikelen van de legger. Als men geïnteresseerd is in het totale bezit van een persoon, dient men wel te bedenken dat bezittingen over meer kadastrale gemeenten verspreid kunnen zijn. Om er achter te komen of die betreffende persoon eventueel nog in andere plaatsen dan bijvoorbeeld de eigen woonplaats bezittingen had, kunnen memories van successie of boedelinventarissen de nodige aanknopingspunten bieden.
Citeren
Kenmerken
Datering:
1838-1974
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS