Archieven

 7631 Gemeentebestuur Zeeland, 1929 - 1970
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Gemeentebestuur
Inventaris van het archief van het grondbedrijf
Inleiding
7631 Gemeentebestuur Zeeland, 1929 - 1970
Inventaris
Inventaris van het archief van het grondbedrijf
Inleiding
Burgemeester en wethouders van Zeeland hebben al geruime tijd de bedoeling om voor het exploiteren van bouwgronden een apart bedrijf in het leven te roepen op basis van artikel 252 van de Gemeentewet (aanwijzing als tak van dienst). Over het hoe geraakt men het niet eens, daarom wordt de hulp van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten ingeroepen. Dit bureau komt in april 1966 met een advies:
- het is noodzakelijk in Zeeland meer aandacht te besteden aan de administratie in de ruimste zin voor bouwgronden;
- instelling van een tak van dienst is hiertoe de mest juiste weg.
Op 14 december 1967 besluit de raad tot instelling van een Grondbedrijf met ingang van 1 januari 1968. "De aan de gemeente in eigendom toebehorende onroerende goederen, welke hiertoe bij een aan Gedeputeerde Staten mede te delen besluit van de gemeenteraad worden aangewezen, worden afzonderlijk beheerd in het grondbedrijf", zo luidt artikel 1, lid 1 van de Beheersverordening. Het beheer berust bij burgemeester en wethouders die een administrateur belasten met de financiële administratie. Als kassier zal optreden de gemeenteontvanger.
Een exploitatieopzet, alsmede een grondverwervingkaart en een verkavelingkaart zijn dan niet voorhanden. Daardoor kan met de administratie van het grondbedrijf nog niet worden begonnen. In 1974 is dat nog niet het geval en wordt besloten de uitgifte van gronden extra comptabel bij te houden. De raad besluit daarom in zijn vergadering van 11 december 1974 het besluit van 14 december 1967 tot aanwijzing van het grondbedrijf als tak van dienst in te trekken.
Inventaris
Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2039 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS