Archieven

 7668 Gemeentepolitie Uden, 1970-1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Beknopte historie
Aanwijzingen voor de gebruiker
sluiten
7668 Gemeentepolitie Uden, 1970-1993
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Aanvragen

Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door
(volledig): Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 7668 Gemeentepolitie Uden, 1970-1993, inv.nr. ...
(verkort): BHIC, 7668 Politie Uden 1970-1993, inv.nr. ...


Openbaarheid

Een groot aantal bescheiden zijn pas openbaar nadat een tijdperk van 50 cq 75 jaar is verstreken.
Dat komt omdat openbaarmaking zou kunnen leiden tot aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de in de archiefbescheiden vermelde personen of hun directe verwanten.
(Artikel 15 lid 1 sub a en artikel 16 van de Archiefwet 1995)

Inventaris Datering (1939, 1950, 1957, 1966, 1968) 1970-1993 (1994)
Openbaar bestuur
Taakuitvoering
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2062 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS