skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 165 Totstandkoming Tweede Technische Hogeschool te Eindhoven, 1946-1956
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de Stichting Technisch Hoger Onderwijs in het Zuiden en de commissies
165 Totstandkoming Tweede Technische Hogeschool te Eindhoven, 1946-1956
Inleiding
Geschiedenis van de Stichting Technisch Hoger Onderwijs in het Zuiden en de commissies
In 1946 ontwikkelden zich diverse initiatieven om te komen tot Technisch Hoger Onderwijs in het zuiden van Nederland. Dit gebeurde vooral omdat er niet genoeg aanbod was in technisch hoger onderwijs in het land en het een impuls zou geven aan de in het zuiden gevestigde en te vestigen industrieën. Deze initiatieven resulteerde op 26 november 1947 in de Stichting Technisch Hoger Onderwijs in het Zuiden. Zij had als doel: * 
“De bevordering van het technisch hoger onderwijs, in de meest uitgebreide zin, in het zuiden van het land, met name de bevordering van de vestiging in een der zuidelijke provincies van een inrichting van technisch hoger onderwijs, en na de vestiging, het verlenen van daadwerkelijke steun aan zodanige inrichting.”Het bestuur van de Stichting bestond uit zes leden en zes plaatsvervangende leden. Twee van hen waren vertegenwoordigers van de besturen van de provincies Noord-Brabant en Limburg en twee van beide Kamers van Koophandel, aangevuld met een lid van de directies van de Staatsmijnen en N.V. Philips’ Gloeilampen.
Na gedegen vooronderzoek van de Stichting nam de Minister in 1953 het besluit om de Tweede Technische Hogeschool in Eindhoven te vestigen en werd de plenaire commissie s’Jacobs ingesteld: de “commissie ter voorbereiding van een tweede instituut voor Technisch Hoger Onderwijs”. Onder deze commissie vielen een aantal (sub-)commissies die elk een eigen taak hadden in het voorbereiden van de vestiging van een Technische Hogeschool in Eindhoven. De commissie s’Jacobs werd ontbonden op 8 augustus 1955.


Hierna werd er een nieuwe commissie ingesteld onder voorzitterschap van J.E. de Quay die de verdere uitwerking van de plannen voor de Technische Hogeschool Eindhoven moest gaan vormgeven d.m.v. concreet uitgewerkte plannen. “De commissie ter verdere uitwerking van de plannen voor de TH te Eindhoven”. Een soort voorlopig curatorium.
Voor een diepgaande geschiedenis van de Stichting verwijzen we naar de uitgebreide “Schets der voorgeschiedenis van de Eindhovense Technische Hogeschool” *  . Deze brochure schetst het ontstaan van de stichting en de commissies tegen de ontwikkelingen op het gebied van industrialisatie en de naoorlogse vernieuwingen. De schets is digitaal te raadplegen via de bibliotheekcatalogus van de Technische Universiteit Eindhoven. En ze is ook opgenomen in inventaris 2115 van het BHIC.
Ontbinding van de Stichting vond plaats op 30 juni 1956, de Technische Hogeschool Eindhoven was toen een feit en het doel van de Stichting was behaald.
Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventaris
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bronnen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS