skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 7777 Gemeentebestuur Boekel, 1970 - 1990
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Beknopte historie onderhavig tijdvak
Boekel in de regio
7777 Gemeentebestuur Boekel, 1970 - 1990
Inleiding
Boekel in de regio
Vanaf de zestiger jaren(1967) doen de gemeenten Uden en Veghel aan bestuurlijke coördinatie. Informeel namen deel aan de dialoog het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant (ETIN), het Provinciaal Opbouworgaan voor Noord Brabant(PON) en de Kamer van Koophandel (KvK). Enkele jaren later was er een eerste vergadering van de B&W colleges van vijf gemeenten in die omgeving. Aanleiding daartoe waren plannen van Gedeputeerde Staten (GS) om de dorpen van de regio Uden-Veghel in te delen bij de verschillende bestaande 'gewesten'. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de zogenaamde 'kleine Vijf', de informele benaming voor het bestuurlijk overleg tussen de gemeenten Boekel, Erp, Uden, Veghel en Zeeland. Zij vonden dat het standpunt van GS geen recht deed aan de eigenstandige positie en functie van de gemeenten van de 'regio Uden-Veghel'. Toen werd een begeleidingscommissie benoemd, bestaande uit de vijf burgemeesters, om meer inhoud te geven aan de doelstelling. Het ETIN en de Kamer van Koophandel deden weer mee als externe adviseurs. In een aantal studies kwam ETIN in 1972 tot de conclusie dat de regio Uden-Veghel een duidelijke ruimtelijke en maatschappelijke functionele eenheid vormde, alsmede qua voorzieningen een onderling samenhangend en afhankelijk geheel vertoonde.
De deelnemende gemeenten Boekel, Erp, Uden, Veghel en Zeeland hebben zich nader georganiseerd als de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingslichaam Regio Uden-Veghel, officieel vanaf 1 juli 1977. De Regio droeg geen bevoegdheden over aan de deelnemende gemeenten en ook werd afgezien van het formeren van een (duur) eigen ambtelijk apparaat. Zie verder: archiefblok 7670 Gemeenschappelijke regeling Uden - Veghel, (1965) 1971 - 1993.
Overlegd werd met naastbijgelegen overeenkomstige samenwerkingsverbanden, nl stadsgewest Oss en Streekgewest Land van Cuijk. Men werkte aan gewestvorming. De overlegsituatie resulteerde in de oprichting van de Stichting Brabant-Noordoost (1985). De drie deelgenoten stelden een zogenaamde structuurcommissie in als voorbereiding voor bestuurlijke integratie. Dat resulteerde in de oprichting van het Streekgewest Brabant-Noordoost (1987). Dit keer was er wel een streekgewestelijk kantoor met ambtelijke staf ten behoeve van de streekraad, gevestigd aan de Raadhuislaan 13 te Oss.

Het streekgewest Brabant-Noordoost wilde de streekbelangen dienen. Hoe sterk kon die bestuurlijke samenwerking zich maken wanneer we bedenken dat het aantal inwoners van dat gebied destijds nog geen 300.000 bedroeg?

Misschien hebben bestuurders de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen van 1985, die de oude wet van 1950 verving, overschat. Zoals bekend is het Streekgewest Brabant-Noordoost opgeheven in 1997, omdat bleek dat de deelnemende gemeenten een geringer platform van samenwerking wensten, waardoor een eigen kantoor en ambtelijk kader te duur werd.
De diverse opties voor andere provincie-indelingen, zoals stadsprovincies, zelfstandige streekgewesten etc. hebben de provinciale bestuurslagen niet aangetast of vervangen. De oude bestuurslagen gemeenten-provincies-Rijk bleef gehandhaafd. Rijk en provincie bleven domineren. Zie verder: archiefblok 7528 Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001.

Burgemeesters
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1970-1990
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2065 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS