Archieven

 5012 Burgerlijk armbestuur Helvoirt, 1812-1934
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Algemeen

Het K.B. nr. 20, van 31 december 1814 stelde de algemene armbesturen in m.i.v. 1 februari 1815. Genoemd K.B. gaf tevens inrichting en taak van het armbestuur aan. In gemeenten ten platte lande diende het bestuur te bestaan uit drie armmeesters, te kiezen uit de "geschiktste en braafste ingezetenen", en uit de verschillende gezindheden, daar aanwezig. Benoeming diende te geschieden door het plaatselijk bestuur "binnen acht dagen na ontvangst van dit besluit". De armmeesters bleven drie jaar in functie. Jaarlijks trad er één af, die na verloop van twee jaar weer herkiesbaar werd.

Met het oog op de inwerking getreden Algemene Bijstands Wet per 1 jan 1965 werden landelijk de burgerlijke armbesturen opgeheven.

Bij raadsbesluit van 27 januari 1966 is het burgerlijk armbestuur Helvoirt per 1 feb 1966 opgeheven onder overname van alle bezittingen en eigendommen door het gemeentebestuur Helvoirt.

Brabants Historisch Informatie Centrum, 2015
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Algemeen
Financiën
Eigendommen
Zorg
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2041 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS